Didactica viva neboli Živá didaktika je zastřešujícím označením pro snahy směřující k zpřístupnění a oživení didaktiky. 

DiViWeb je prostředím pro komunikaci a vzdělávání učitelů – reflektivních praktiků. Je to prostředí pro setkávání (oborových) didaktiků a učitelů.

 

 

Chceme společně nacházet odpovědi na otázky, které vycházejí z praxe učitele.

Naším cílem je přinášet podněty pro zlepšování kvality výuky na podkladě její reflexe. Proto usilujeme o porozumění obtížím a překážkám, které ve výuce brání co nejlépe zhodnotit obsah učení a vyučování.

 

Projekt probíhá v rámci odborných aktivit Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 

V roli autorů didaktických kazuistik se postupně připojili další oboroví didaktikové z fakult připravujících učitele a také učitelé z praxe.

 

 

Naším studijním nástrojem jsou kazuistiky výukových situací.

Úkolem kazuistik je objevovat situace vyzývající ke zlepšení a na podkladě jejich rozboru navrhnout a vyhodnotit jejich lepší alternativy. Na kazuistikách se s oporou o videozáznamy výuky pracuje v Podzemí DiViWebu.

 

 

 


DiViWeb byl spuštěn v roce 2014 a je dále rozvíjen díky projektu Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky (GA14-06480S). Navazuje na aktivity projektu Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (GAP407/11/0262).

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.