Mezi teorií a praxí: metodologie zkoumání procesů výuky

Konferenci pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Konference se uskutečnila ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 10:00 do 15:30 v prostorách galerie RUV, Brno – Poříčí 7/9.

 

Cíle konference

Konference si kladla za cíl představit různé metodologické přístupy, které s oporou o analýzu reálných výukových situací ukládají didaktické poznatky ve formě případových studií výukových situaci (kazuistik). Podrobněji byl představen obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Ten staví na analýze edukačních procesů přímo ve výuce, která usiluje o získávání poznatků co možno nejbližších reálné zkušenosti učitelů. To má pomoci porozumět učitelským postupům natolik, abychom mohli učitelům poskytovat náhled na jejich práci s cílem ji zlepšovat.

 

Program konference

10:00 – 10:15 Zahájení konference
10:15 – 10:45 Kazuistiky výuky jako nástroj budování poznatkové základny oborových didaktik
Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar
10:45 – 11:15 Tvoření úloh v přípravě učitelů matematiky jako prostředek zjišťující didaktickou znalost obsahu
Alena Hošpesová
11:15 – 11:45 Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání výuky ve výtvarné výchově: klíč k integrovanému kódu jejího obsahu
Petra Šobáňová
11:45 – 12:15 Rozvíjení kompetence hodnotit průběh vzdělávání: role virtuálních hospitací
Tomáš Pavlas
  Přestávka v jednání
13:15 – 15:00 Diskuse vedená s oporou o ukázky kazuistikování v obsahově zaměřeném přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky
15:00 – 15:30 Závěrečná diskuse

 

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.