Mezi teorií a praxí: metodologie zkoumání procesů výuky

Konferenci pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Konference se uskutečnila ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 10:00 do 15:30 v prostorách galerie RUV, Brno – Poříčí 7/9.

 

Cíle konference

Konference si kladla za cíl představit různé metodologické přístupy, které s oporou o analýzu reálných výukových situací ukládají didaktické poznatky ve formě případových studií výukových situaci (kazuistik). Podrobněji byl představen obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Ten staví na analýze edukačních procesů přímo ve výuce, která usiluje o získávání poznatků co možno nejbližších reálné zkušenosti učitelů. To má pomoci porozumět učitelským postupům natolik, abychom mohli učitelům poskytovat náhled na jejich práci s cílem ji zlepšovat.

 

Program konference

10:00 – 10:15 Zahájení konference
10:15 – 10:45 Kazuistiky výuky jako nástroj budování poznatkové základny oborových didaktik
Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar
10:45 – 11:15 Tvoření úloh v přípravě učitelů matematiky jako prostředek zjišťující didaktickou znalost obsahu
Alena Hošpesová
11:15 – 11:45 Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání výuky ve výtvarné výchově: klíč k integrovanému kódu jejího obsahu
Petra Šobáňová
11:45 – 12:15 Rozvíjení kompetence hodnotit průběh vzdělávání: role virtuálních hospitací
Tomáš Pavlas
  Přestávka v jednání
13:15 – 15:00 Diskuse vedená s oporou o ukázky kazuistikování v obsahově zaměřeném přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky
15:00 – 15:30 Závěrečná diskuse

 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.