Oborové didaktiky 
v profesní přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ

 

Konferenci pořádá Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 10.00 do 16.00 
v prostorách Pedagogické fakulty MU (budovy Poříčí 7/9).

 

Cíle konference

Konference se věnuje koncepční a realizační rovině oborových didaktik ve specifickém kontextu 1. stupně základní školy a také školy mateřské. Pozornost bude věnována některým obecnějším otázkám vztahu oborových didaktik a obecné didaktiky (kupř. jejich řazení v kurikulu přípravného učitelského vzdělávání) či oborové integraci. V odpoledním bloku bude nabídnut prostor pro sdílení zkušeností z realizace různých přístupů na pracovištích v České republice.

Účastníci odpolední diskuse si v případě zájmu mohou připravit ucelené vstupy (4 - 6 minut) k prezentování u Kulatého stolu. V případě zájmu budou v odpoledním bloku realizovány dva paralelní kulaté stoly (zvlášť ke kontextu primárního a zvlášť ke kontextu preprimárního stupně školy). Potěší nás, když se konference zúčastníte, a když nám do 10. prosince dáte vědět (přijedu a (ne)chci vystoupit) skrze formulář na adrese https://forms.gle/dfNjDyjJgc5an4888.

 

Předběžný program konference

  (RUV, Poříčí 7/9)
10:00 Zahájení
organizátoři (IVŠV, KPP) 

10:15 Indukce, či dedukce? Otázky oborových didaktik v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ (příklad PdF MU)
Jiří Havel, Petr Najvar

11:00 Oborové didaktiky v přípravném vzdělávání učitelů MŠ
Zora Syslová, Eva Nováková 

11:30 Akcenty ve vzdělávání učitelů pro mateřskou a primární školu
Anna Tomková 

12:00 Přestávka

 

KULATÝ STŮL 
Zkušenosti s realizací oborových didaktik
v přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ

13:00 Český jazyk a cizí jazyky

13:30 Matematika

14:00 Integrovaný vědní základ (prvouka, přírodověda, vlastivěda...)

14:30 Tělesná, hudební, výtvarná a další výchovy

15:00 Diskuse

16:00 Závěr

 

Účastníci konference nehradí konferenční poplatek, z konference nebude vydán sborník příspěvků. 

Počet účastníků je omezen kapacitou sálu.

 

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.