Oborové didaktiky 
v profesní přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ

 

Konferenci pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Konference se uskutečnila ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 10.00 do 16.00 
v prostorách Pedagogické fakulty MU (budovy Poříčí 7/9).

 

Cíle konference

Konference se věnovala koncepční a realizační rovině oborových didaktik ve specifickém kontextu 1. stupně základní školy a také školy mateřské. Pozornost byla věnována některým obecnějším otázkám vztahu oborových didaktik a obecné didaktiky (kupř. jejich řazení v kurikulu přípravného učitelského vzdělávání) či oborové integraci. V odpoledním bloku byl nabídnut prostor pro sdílení zkušeností z realizace různých přístupů na pracovištích v České republice.

Účastníci odpoledního bloku prezentovali ucelené vstupy u Kulatého stolu po kterých následovala všeobecná diskuse.

 

Program konference

  (RUV, Poříčí 7/9)
10:00 Zahájení
organizátoři (IVŠV, KPP) 

10:15 Indukce, či dedukce? Otázky oborových didaktik v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ (příklad PdF MU)
Jiří Havel, Petr Najvar

11:00 Oborové didaktiky v přípravném vzdělávání učitelů MŠ
Zora Syslová, Eva Nováková 

11:30 Akcenty ve vzdělávání učitelů pro mateřskou a primární školu
Anna Tomková 

12:00 Přestávka

 

KULATÝ STŮL 
Zkušenosti s realizací oborových didaktik
v přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ

13:00 Český jazyk a cizí jazyky

13:30 Matematika

14:00 Integrovaný vědní základ (prvouka, přírodověda, vlastivěda...)

14:30 Tělesná, hudební, výtvarná a další výchovy

15:00 Diskuse

16:00 Závěr

 

Účastníci konference nehradili konferenční poplatek, z konference nebyl vydán sborník příspěvků. 

 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.