Oborové didaktiky 
v profesní přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ

 

Konferenci pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Konference se uskutečnila ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 10.00 do 16.00 
v prostorách Pedagogické fakulty MU (budovy Poříčí 7/9).

 

Cíle konference

Konference se věnovala koncepční a realizační rovině oborových didaktik ve specifickém kontextu 1. stupně základní školy a také školy mateřské. Pozornost byla věnována některým obecnějším otázkám vztahu oborových didaktik a obecné didaktiky (kupř. jejich řazení v kurikulu přípravného učitelského vzdělávání) či oborové integraci. V odpoledním bloku byl nabídnut prostor pro sdílení zkušeností z realizace různých přístupů na pracovištích v České republice.

Účastníci odpoledního bloku prezentovali ucelené vstupy u Kulatého stolu po kterých následovala všeobecná diskuse.

 

Předběžný program konference

  (RUV, Poříčí 7/9)
10:00 Zahájení
organizátoři (IVŠV, KPP) 

10:15 Indukce, či dedukce? Otázky oborových didaktik v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ (příklad PdF MU)
Jiří Havel, Petr Najvar

11:00 Oborové didaktiky v přípravném vzdělávání učitelů MŠ
Zora Syslová, Eva Nováková 

11:30 Akcenty ve vzdělávání učitelů pro mateřskou a primární školu
Anna Tomková 

12:00 Přestávka

 

KULATÝ STŮL 
Zkušenosti s realizací oborových didaktik
v přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ

13:00 Český jazyk a cizí jazyky

13:30 Matematika

14:00 Integrovaný vědní základ (prvouka, přírodověda, vlastivěda...)

14:30 Tělesná, hudební, výtvarná a další výchovy

15:00 Diskuse

16:00 Závěr

 

Účastníci konference nehradili konferenční poplatek, z konference nebyl vydán sborník příspěvků. 

 

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.