Standard učitele

 

Standard učitele, resp. standard kvality profesního výkonu učitele, je popisem profesních předpokladů a kompetencí vč. jejich stupňování do tří úrovní – tím dochází k rozlišení kategorií: (1) začínající učitel, (2) samostatný učitel, (3) vynikající učitel. 

Směřování od začínajícího učitele přes samostatného učitele k vynikajícímu učiteli představuje cestu rozvoje profesních kompetencí, která by měla být základem kariérního systému pro učitele.

K dispozici je pracovní návrh Standardu učitele, jenž je určen k širší diskusi, popř. k využití institucemi (dalšího) vzdělávání učitelů.

 

 

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.