Standard učitele

 

Standard učitele, resp. standard kvality profesního výkonu učitele, je popisem profesních předpokladů a kompetencí vč. jejich stupňování do tří úrovní – tím dochází k rozlišení kategorií: (1) začínající učitel, (2) samostatný učitel, (3) vynikající učitel. 

Směřování od začínajícího učitele přes samostatného učitele k vynikajícímu učiteli představuje cestu rozvoje profesních kompetencí, která by měla být základem kariérního systému pro učitele.

K dispozici je pracovní návrh Standardu učitele, jenž je určen k širší diskusi, popř. k využití institucemi (dalšího) vzdělávání učitelů.

 

 

17. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát T. Janíka na téma Kurikulum a nové řízení.

16. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát M. Píšové na téma Profesionalismus v učitelství.

20. 5. 2018

Byl zveřejněn program 7 oborovědidaktické konference.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.