O složitosti

Kritický přítel: Didactica viva – tolik pojmů a cizích slov… není to nějak zbytečně abstraktní a složité?

DiViva: K té intelektuální náročnosti mi napadá hezká pasáž ze Štorchových Lovců mamutů. 

Kopčem: "Žabko, tu jeden zubr a tu také jeden zubr. To dva zubři." 
"Néé", brání se Žabka, "to ne dva zubři! Tu jeden zubr a tu taky jeden zubr." 
Kopčem: "Žabko, jeden zubr a jeden zubr, to přece dva zubři." 
"Přestaň," křičí Žabka. "To na Žabku moc složité".   

Tolik na úvod… Myslím si, že není dobře, aby se v didaktice ustupovalo z intelektuální náročnosti. V silných (tradičních) oborech není dost dobře možné argumentovat, že někdo něčemu "nerozumí". Jde o to porozumět – buď proto, aby bylo možné něco konkrétního kritizovat, anebo proto, aby se dalo něco konkrétního převzít při argumentaci či rozhodování. Systematický a dlouhodobý tlak pouze na praktickou použitelnost, který by nebyl doprovázen tlakem na intelektuální náročnost, by mohl vést k tomu, co se u nás stalo v padesátých letech po zavedení tříletých učitelských ústavů: k posílení úřednického charakteru učitelství. To chceme?

Kritický přítel: Dovoluji si doufat, že nikoliv. 

DiViva: Oslabování intelektuální náročnosti vzniká tím, že to, co je v učitelské práci opravdu složité a hluboké, se ponechá „přirozené intuici“, a vyzdvihne se jen ten – na první pohled primitivní – povrch věci. Kdyby takhle kdysi uvažovali lidé, kteří založili dějiny umění nebo estetiku nebo lékařství nebo sociologii, nikdy by tyto obory nevznikly, protože i ten ranhojič míval lepší nebo horší intuici a vše ostatní se zdálo „na Žabku moc složité…“.

následující rozhovor

12. 7. 2017

Do sekce "Programové texty" byla přidána stude obsahující kazuistiku výuky chemie.

11. 7. 2017

Byl zveřejněn videoreferát přinášející přednášku Jana Slavíka o transdisciplinární didaktice (přístupu a knize).

10. 7. 2017

Dne 29. června v Brně proběhla 5. oborovědidaktická konference.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.