Tomáš Janík: Propagace namísto gratulace aneb o tom, jak a kam EduIn posouvá fakta

(22. července 2016)

 

I tak ryzí mezilidskou situaci, jakou je blahopřání, dokážou představitelé EduInu proměnit v prezentaci sebe samých na straně jedné a ve znevažovaní jiných na straně druhé.

Podařilo se to dne 4. 7. 2016, kdy spolu s BeduInem přichází následující informace:

"Pedagogická fakulta v Praze má nového děkana, stal se jím Michal Nedělka. Děkanem pedagogické fakulty v ČR se lze stát s touto koncepcí. Koncepce nového děkana vychází z této základní premisy: „Pedagogická fakulta prošla v minulém období příznivým vývojem, ten zaznamenaly všechny klíčové oblasti její činnosti. Fakulta je nyní respektovanou součástí univerzity, jejíž priority spočívají v rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání.” Tvrzení nového děkana kontrastuje se studentskou iniciativou Otevřeno, která příznivý vývoj ani respekt nevnímá. S ohledem na volbu nového děkana PedF UK se jako velmi žádoucí jeví iniciativa nadace Depositum Bonum Učitel naživo."

Dle mého názoru se zde předkládá účelově vytvořený a skutečnosti nepřiléhavý obraz, jímž je třeba se v Kanceláři pro uvádění věcí na pravou míru zabývat.

V čem je problém?

EduIn bez ohledu na kontext, v němž je pozitivní hodnoceni PedF UK zasazeno, uvádí, že toto tvrzení "kontrastuje se studentskou iniciativou Otevřeno, která příznivý vývoj ani respekt nevnímá". Z výroku vede prolink na úvodní stránku Otevřena, jež však neobsahuje konkrétní informace, které by byly pro tvrzení EduInu oporou. Pokud web Otevřena prohledáme, můžeme si naopak povšimnout, že vyzdvihuje podobné principy jako koncepce děkana Nedělky.

Ukázkou další zavádějící a defamační konstrukce je tvrzení, že "s ohledem na volbu nového děkana PedF UK se jako velmi žádoucí jeví iniciativa nadace Depositum Bonum Učitel naživo".

Nabízí se otázka, zda jsou tyto účelové konstrukce akceptovatelnou součastí komunikační a marketingové strategie projektu Učitel naživo. Jsou s nimi srozuměni všichni, kteří se na vývoji tohoto stínového vzdělávání učitelů - mnohdy ze zázemí svých kmenových institucí - podílejí? V tomto ohledu by bylo opravdu žádoucí, aby byly věci uvedeny na pravou míru.

Závěrem bych rád panu děkanovi Nedělkovi k jeho nové funkci blahopřál a jako pozorovatel poměrů na Univerzitě Karlově bych rád zdůraznil, že tvrzení o úspěšném vývoji jeho fakulty je oprávněné.

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.