Přehledy výzkumů

Potužníková, E., Lokajíčková, V., & Janík, T. (2014). Mezinárodní srovnávací výzkumy školního vzdělávání v České republice: zjištění a výzvy. Pedagogická orientace, 24(2), 185–221. (dostupné na webu časopisu Pedagogická orientace)

Janík, T. et al. (2013). Školní vzdělávání: poznatky z novějších výzkumů. In T. Janík, P. Najvar, & M. Jireček (Eds.), Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy (s. 38–85). Brno: MU. (plný text pdf)

Janík, T., Lokajíčková, V., & Janko, T. (2012). Komponenty a charakteristiky zakládající kvalitu výuky: přehled výzkumných zjištění. Orbis scholae, 6(3), 27–55. (pdf dostupné z webu časopisu Orbis scholae)

 

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.