Aktuality

Byl zveřejněn odkaz na komentář Tomáše Janíka o koučích na místech učitelů.

Byl zveřejněn nový videoreferát, tentokrát zpřístupňující přednášku prof. Zdeňka Heluse.

Kniha Kvalita (ve) vzdělávání je nově dostupná zdarma v čítárně MU.

V "Kanceláři..." se objevil nový příspěvek Propagace namísto gratulace aneb o tom, jak a kam EduIn posouvá fakta.

Byla zveřejněna nová kazuistika na téma transformace větného členu na větu.

4. oborovědidaktická konrerence se bude konat ve čtvrtek 1. prosince 2016. Jejím tématem bude tvorba a výzkum učebnic v oborovědidaktických souvislostech. Podrobný program bude zveřejněn v říjnu 2016.

"Nový" DiViWeb byl uveden do provozu.

Zveme Vás na konferenci Mezi teorií a praxí: metodologie zkoumání procesů výuky.

Svou činnost zahájila Kancelář pro uvádění věcí na pravou míru.

17. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát T. Janíka na téma Kurikulum a nové řízení.

16. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát M. Píšové na téma Profesionalismus v učitelství.

20. 5. 2018

Byl zveřejněn program 7 oborovědidaktické konference.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.