Aktuality

Zveme všechny zájemce na konferenci Pojetí a role oborových didaktik v učitelském vzdělávání, která se koná ve středu 14. října 2015 od 10:00 do 16:00 v prostorách galerie RUV, Brno – Poříčí 7/9.

Čtvrté číslo DiViva Newsletteru bylo rozesláno přátelům DiViWebu.

Třetí číslo DiViva Newsletteru bylo rozesláno přátelům DiViWebu.

Dne 19. června proběhla na PdF MU konference Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy (více o konferenci zde).

Na DiViWebu byla v sekci Studovna/Knižní publikace v plném textu zveřejněna kniha Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy.

Na DiViWebu byl v sekci Dialogicky zveřejněn nový dialog O tříbení jazyka.

Na DiViWebu byla ve Studovně zřízena nová sekce Videoreferátů.

Druhé číslo DiViva Newsletteru bylo připraveno k odeslání přátelům DiViWebu.

Na DiViWebu byla zveřejněna nová kazuistika z výuky angličtiny (First read it and then complete it aneb Jak rozvíjet žákovu autonomii při výuce angličtiny).

První číslo DiViva Newsletteru bylo připraveno k odeslání přátelům DiViWebu.

Počínaje lednem 2015 je vydáván Newsletter Didactica viva. Newsletter bude v měsíčním intervalu zasílán na e-mailové adresy příznivců didaktiky a učitelského vzdělávání.

20. 5. 2018

Byl zveřejněn program 7 oborovědidaktické konference.

19. 5. 2018

Byla zveřejněna přírodovědná kazuistika Trávicí soustava.

10. 3. 2018

Součástí DiViWebu je nově sekce věnovaná profesnímu rozvoji učitelů.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.