Aktuality

Druhé číslo DiViva Newsletteru bylo připraveno k odeslání přátelům DiViWebu.

Na DiViWebu byla zveřejněna nová kazuistika z výuky angličtiny (First read it and then complete it aneb Jak rozvíjet žákovu autonomii při výuce angličtiny).

První číslo DiViva Newsletteru bylo připraveno k odeslání přátelům DiViWebu.

Počínaje lednem 2015 je vydáván Newsletter Didactica viva. Newsletter bude v měsíčním intervalu zasílán na e-mailové adresy příznivců didaktiky a učitelského vzdělávání.

Na DiViWebu byla zveřejněna kazuistika "Jak zjistit délku kružnice (obvod kruhu) aneb jak na to šel Archimédés".

Didaktická kazuistika: most mezi praxí a teorií budovaný v zájmu kvality výuky.

Ocenění za pozoruhodnou publikaci v kategorii monografických děl (2012-2013) knize Kvalita (ve) vzdělávání.

Na DiViWebu byla zveřejněna nová kazuistika z výuky přírodovědy (Dechová frekvence aneb jak neztratit dech při rozvíjení kompetence k řešení problémů).

Pro autory didaktických kazuistik bylo na DiviWebu zprovozněno vnitřní prostředí obsahující videozáznamy výukových situací.

Na semináři konaném na PdF MU představil Jan Slavík sesterskou didaktickou koncepci s názvem Poznávání tvorbou.

Proběhla prezentace knihy Kvalita (ve) vzdělávání na Pedagogické fakultě UMB v Banské Bystrici.

12. 7. 2017

Do sekce "Programové texty" byla přidána stude obsahující kazuistiku výuky chemie.

11. 7. 2017

Byl zveřejněn videoreferát přinášející přednášku Jana Slavíka o transdisciplinární didaktice (přístupu a knize).

10. 7. 2017

Dne 29. června v Brně proběhla 5. oborovědidaktická konference.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.