Aktuality

Na semináři konaném na PdF MU představil Jan Slavík sesterskou didaktickou koncepci s názvem Poznávání tvorbou.

Proběhla prezentace knihy Kvalita (ve) vzdělávání na Pedagogické fakultě UMB v Banské Bystrici.

Byl zprovozněn DiViWeb: prostředí pro komunikaci a vzdělávání učitelů – reflektivních praktiků.

Na PedF UK v Praze byla prezentována koncepce Didactica viva na semináři PRVOUK k oborovým didaktikám.

Myšlenky koncepce Didactica Viva byly prezentovány na konferenci České asociace pedagogického výzkumu na PdF UJEP v Ústí nad Labem.

Didactica viva byla představena studentům učitelství, učitelům a vzdělavatelům učitelů v rámci Pedagogických dnů na PdF JČU v Českých Budějovicích.

Didactica viva byla prezentována na konferenci České pedagogické společnosti na Technické univerzitě v Liberci.

12. 11. 2017

Byl zveřejněn odkaz na komentář Tomáše Janíka o krizi důvěry v profese jako tématu pro univerzity.

11. 11. 2017

V sekci "Kazuistiky" bylo zveřejněno 25 nových kazuistik (publikovaných v knize Didaktické kazuistiky...).

12. 7. 2017

Do sekce "Programové texty" byla přidána stude obsahující kazuistiku výuky chemie.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.