Aktuality

Byl zprovozněn DiViWeb: prostředí pro komunikaci a vzdělávání učitelů – reflektivních praktiků.

Na PedF UK v Praze byla prezentována koncepce Didactica viva na semináři PRVOUK k oborovým didaktikám.

Myšlenky koncepce Didactica Viva byly prezentovány na konferenci České asociace pedagogického výzkumu na PdF UJEP v Ústí nad Labem.

Didactica viva byla představena studentům učitelství, učitelům a vzdělavatelům učitelů v rámci Pedagogických dnů na PdF JČU v Českých Budějovicích.

Didactica viva byla prezentována na konferenci České pedagogické společnosti na Technické univerzitě v Liberci.

12. 7. 2017

Do sekce "Programové texty" byla přidána stude obsahující kazuistiku výuky chemie.

11. 7. 2017

Byl zveřejněn videoreferát přinášející přednášku Jana Slavíka o transdisciplinární didaktice (přístupu a knize).

10. 7. 2017

Dne 29. června v Brně proběhla 5. oborovědidaktická konference.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.