Aktuality

Na DiViWebu byla zveřejněna kazuistika "Jak zjistit délku kružnice (obvod kruhu) aneb jak na to šel Archimédés".

Didaktická kazuistika: most mezi praxí a teorií budovaný v zájmu kvality výuky.

Ocenění za pozoruhodnou publikaci v kategorii monografických děl (2012-2013) knize Kvalita (ve) vzdělávání.

Na DiViWebu byla zveřejněna nová kazuistika z výuky přírodovědy (Dechová frekvence aneb jak neztratit dech při rozvíjení kompetence k řešení problémů).

Pro autory didaktických kazuistik bylo na DiviWebu zprovozněno vnitřní prostředí obsahující videozáznamy výukových situací.

Na semináři konaném na PdF MU představil Jan Slavík sesterskou didaktickou koncepci s názvem Poznávání tvorbou.

Proběhla prezentace knihy Kvalita (ve) vzdělávání na Pedagogické fakultě UMB v Banské Bystrici.

Byl zprovozněn DiViWeb: prostředí pro komunikaci a vzdělávání učitelů – reflektivních praktiků.

Na PedF UK v Praze byla prezentována koncepce Didactica viva na semináři PRVOUK k oborovým didaktikám.

20. 5. 2018

Byl zveřejněn program 7 oborovědidaktické konference.

19. 5. 2018

Byla zveřejněna přírodovědná kazuistika Trávicí soustava.

10. 3. 2018

Součástí DiViWebu je nově sekce věnovaná profesnímu rozvoji učitelů.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.