Didactica viva neboli Živá didaktika je zastřešujícím označením pro snahy směřující k zpřístupnění a oživení didaktiky. 

DiViWeb je prostředím pro komunikaci a vzdělávání učitelů – reflektivních praktiků. Je to prostředí pro setkávání (oborových) didaktiků a učitelů.

 

 

Chceme společně nacházet odpovědi na otázky, které vycházejí z praxe učitele.

Naším cílem je přinášet podněty pro zlepšování kvality výuky na podkladě její reflexe. Proto usilujeme o porozumění obtížím a překážkám, které ve výuce brání co nejlépe zhodnotit obsah učení a vyučování.

 

Projekt probíhá v rámci odborných aktivit Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 

V roli autorů didaktických kazuistik se postupně připojili další oboroví didaktikové z fakult připravujících učitele a také učitelé z praxe.

 

 

Naším studijním nástrojem jsou kazuistiky výukových situací.

Úkolem kazuistik je objevovat situace vyzývající ke zlepšení a na podkladě jejich rozboru navrhnout a vyhodnotit jejich lepší alternativy. Na kazuistikách se s oporou o videozáznamy výuky pracuje v Podzemí DiViWebu.

 

 

 


DiViWeb byl spuštěn v roce 2014 a je dále rozvíjen díky projektu Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky (GA14-06480S). Navazuje na aktivity projektu Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (GAP407/11/0262).

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.