Pojetí a role oborových didaktik v učitelském vzdělávání

Konferenci pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
ve spolupráci s pracovní skupinou pro Oborové didaktiky Akreditační komise

Konference se uskutečnila ve středu 14. října 2015 od 10:00 do 16:00 v prostorách galerie RUV, Brno – Poříčí 7/9.

 

Cíle konference

Jak byla ukázala předchozí oborovědidaktická konference konaná v červnu na PdF MU v Brně, oborové didaktiky v poslední době zvýrazňují svoji roli v učitelském vzdělávání. V souvislosti s tím se otevírá otázka ohledně jejich pojetí a role, která je klíčovou při koncipování příslušných oborovědidaktických kurikulárních a výukových modelů.

Cílem podzimní konference bylo podpořit tvůrce těchto modelů tím, že jim bude nabídnuta jako platforma pro inventarizaci a analýzu přístupů uplatňovaných na fakultách připravujících učitele v České republice (popř. v zahraničí).

V diskusi byly posouzeny možnosti a meze těchto modelů mj. s ohledem na Rámcovou koncepci přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol a získány podněty pro následné rozpracování profilu absolventa a neopominutelných obsahů učitelské přípravy v jeho oborovědidaktické složce.

 

Program konference

10:00 – 10:10 Zahájení konference
  Dopolední jednání
Téma: Pojetí a role oborových didaktik v učitelském vzdělávání:
koncepční a strukturní problémy
10:10 – 10:35 Výzvy současné vzdělávací politiky adresované učitelskému vzdělávání –
zejména oborovým didaktikám
Tomáš Janík a Iva Stuchlíková
10:35 – 11:00 Mezi oborem a didaktikou aneb o problému „teorie praxe“ ve vzdělávání učitelů
Jan Slavík
11:00 – 11:30 Diskuse
Přestávka v jednání 50 min.
  Odpolední jednání
Téma: Kurikulární a výukové modely v oborových didaktikách:
cíle a obsahy, procesy a metodika
12:20 – 12:40 Didaktika jazyka, nebo edukační lingvistika?
Karel Šebesta
12:40 – 13:00 K pojetí a roli didaktiky hudební výchovy v učitelském vzdělávání
Michal Nedělka
13:00 – 13:20 Diskuse
Přestávka v jednání 15 min.
13:35 – 13:55 Didaktika chemie ve vzdělávání učitelů
Hana Čtrnáctová
13:55 – 14:15 Výukové modely didaktiky geografie na PřF UK: procesuální a metodické otázky
Dana Řezníčková, Miroslav Marada a Martin Hanus
14:15 – 14:35 Diskuse
14:35 – 14:55 K didaktice informatiky ve vzdělávání učitelů
Miroslava Černochová
14:55 – 15:15 Role didaktiky fyziky ve vzdělávání učitelů
Vojtěch Žák a Martina Kekule
15:15 – 16:00 Závěrečná diskuse
10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.