Pojetí a role oborových didaktik v učitelském vzdělávání

Konferenci pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
ve spolupráci s pracovní skupinou pro Oborové didaktiky Akreditační komise

Konference se uskutečnila ve středu 14. října 2015 od 10:00 do 16:00 v prostorách galerie RUV, Brno – Poříčí 7/9.

 

Cíle konference

Jak byla ukázala předchozí oborovědidaktická konference konaná v červnu na PdF MU v Brně, oborové didaktiky v poslední době zvýrazňují svoji roli v učitelském vzdělávání. V souvislosti s tím se otevírá otázka ohledně jejich pojetí a role, která je klíčovou při koncipování příslušných oborovědidaktických kurikulárních a výukových modelů.

Cílem podzimní konference bylo podpořit tvůrce těchto modelů tím, že jim bude nabídnuta jako platforma pro inventarizaci a analýzu přístupů uplatňovaných na fakultách připravujících učitele v České republice (popř. v zahraničí).

V diskusi byly posouzeny možnosti a meze těchto modelů mj. s ohledem na Rámcovou koncepci přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol a získány podněty pro následné rozpracování profilu absolventa a neopominutelných obsahů učitelské přípravy v jeho oborovědidaktické složce.

 

Program konference

10:00 – 10:10 Zahájení konference
  Dopolední jednání
Téma: Pojetí a role oborových didaktik v učitelském vzdělávání:
koncepční a strukturní problémy
10:10 – 10:35 Výzvy současné vzdělávací politiky adresované učitelskému vzdělávání –
zejména oborovým didaktikám
Tomáš Janík a Iva Stuchlíková
10:35 – 11:00 Mezi oborem a didaktikou aneb o problému „teorie praxe“ ve vzdělávání učitelů
Jan Slavík
11:00 – 11:30 Diskuse
Přestávka v jednání 50 min.
  Odpolední jednání
Téma: Kurikulární a výukové modely v oborových didaktikách:
cíle a obsahy, procesy a metodika
12:20 – 12:40 Didaktika jazyka, nebo edukační lingvistika?
Karel Šebesta
12:40 – 13:00 K pojetí a roli didaktiky hudební výchovy v učitelském vzdělávání
Michal Nedělka
13:00 – 13:20 Diskuse
Přestávka v jednání 15 min.
13:35 – 13:55 Didaktika chemie ve vzdělávání učitelů
Hana Čtrnáctová
13:55 – 14:15 Výukové modely didaktiky geografie na PřF UK: procesuální a metodické otázky
Dana Řezníčková, Miroslav Marada a Martin Hanus
14:15 – 14:35 Diskuse
14:35 – 14:55 K didaktice informatiky ve vzdělávání učitelů
Miroslava Černochová
14:55 – 15:15 Role didaktiky fyziky ve vzdělávání učitelů
Vojtěch Žák a Martina Kekule
15:15 – 16:00 Závěrečná diskuse

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.