Škola na křižovatce

Tomáš Janík hovoří na konferenci Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy pořádané ve dnech 23 a 24. září 2015 Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

Referát pracuje s metaforou školy na kruhovém objezdu. Autor rozebírá, jaká jsou návěstí jednotlivých reformních cest při výjezdu z kruhového objezdu a jaká je logika jejich fungování. Klade si také otázku, kdo je aktérem té které reformní cesty a jaká má ta která cesta rizika. Do poslední chvíle utajovanou otázkou je, jakým se jede vozidlem a jaký je styl jízdy.

Janík, T. (2015, září). Škola na křižovatce aneb o poslání a funkcích jedné instituce. Příspěvek prezentovaný na konferenci Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy, Banská Bystrica.

Část přednášky byla publikována jako: Janík, T. (2015). Škola na kruhovém objezdu aneb když se to vezme kolem a kolem… Pedagogická orientace, 25(5), 727–732. (plný text v pdf)

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.