Škola na křižovatce

Tomáš Janík hovoří na konferenci Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy pořádané ve dnech 23 a 24. září 2015 Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

Referát pracuje s metaforou školy na kruhovém objezdu. Autor rozebírá, jaká jsou návěstí jednotlivých reformních cest při výjezdu z kruhového objezdu a jaká je logika jejich fungování. Klade si také otázku, kdo je aktérem té které reformní cesty a jaká má ta která cesta rizika. Do poslední chvíle utajovanou otázkou je, jakým se jede vozidlem a jaký je styl jízdy.

Janík, T. (2015, září). Škola na křižovatce aneb o poslání a funkcích jedné instituce. Příspěvek prezentovaný na konferenci Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy, Banská Bystrica.

Část přednášky byla publikována jako: Janík, T. (2015). Škola na kruhovém objezdu aneb když se to vezme kolem a kolem… Pedagogická orientace, 25(5), 727–732. (plný text v pdf)

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.