Rozhovory 

 

O (ne)potřebnosti reforem ve vzdělávání

Rozhovor s Tomášem Janíkem v časopise Komenský o tom, jak relevantní jsou myšlenky rakouského filosofa a esejisty K. P. Liessmanna pro český kontext a o reformách, jimiž prochází česká škola.

 

Školám teď dopřejme od reforem klid

Rozhovor s Tomášem Janíkem v časopise online.muni.cz k problémům kurikulární reformy, produktivní kultury učení a učitelského vzdělávání.

 

Dlouhá cesta profesionalizace učitelů

Rozhovor s Michaelou Píšovou v časopise Komenský o tom, jak vypadá učitel profesionál, a zda jsou jednou z cest k profesnímu růstu učitele navrhované standardy, jež jsou součástí kariérního systému.

 

Komentáře

 

O riziku dekvalifikace a o koučích na místech učitelů

Text Tomáše Janíka v časopise online.muni.cz o aktuální vzdělávací expanzi a zdánlivě jednoduchých řešeních.

 

Škola na kruhovém objezdu aneb když se to vezme kolem a kolem

Diskusní příspěvek Tomáše Janíka v časopise Pedagogická orientace o třech (či vlastně čtyřech) možných 'motorech' reformy.

 

Nositelé vzdělání bez příslušného vzdělání

Text Tomáše Janíka v časopise online.muni.cz o roli (ne)formálního vzdělávání v přípravě učitelů.

 

Filipika proti finanční gramotnosti aneb o dvou (ne)souvisejících jevech

Komentář Petra Najvara v časopise Pedagogická orientace k problematice omezené rozepnutelnosti kurikula a laických soudů o vzdělávání.

 

Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech

Diskuzní příspěvek Tomáše Janíka, Vladimíry Spilkové a Michaely Píšové v časopise Pedagogická orientace kriticky se vymezující vůči předložené koncepci standardu a kariérního systému učitele.

 

Komuniké

Komuniké z konference Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání,
kterou pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity ve čtvrtek 8. prosince 2016.

 

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.