Rozhovory 

 

O (ne)potřebnosti reforem ve vzdělávání

Rozhovor s Tomášem Janíkem v časopise Komenský o tom, jak relevantní jsou myšlenky rakouského filosofa a esejisty K. P. Liessmanna pro český kontext a o reformách, jimiž prochází česká škola.

 

Školám teď dopřejme od reforem klid

Rozhovor s Tomášem Janíkem v časopise online.muni.cz k problémům kurikulární reformy, produktivní kultury učení a učitelského vzdělávání.

 

Dlouhá cesta profesionalizace učitelů

Rozhovor s Michaelou Píšovou v časopise Komenský o tom, jak vypadá učitel profesionál, a zda jsou jednou z cest k profesnímu růstu učitele navrhované standardy, jež jsou součástí kariérního systému.

 

Komentáře

 

O riziku dekvalifikace a o koučích na místech učitelů

Text Tomáše Janíka v časopise online.muni.cz o aktuální vzdělávací expanzi a zdánlivě jednoduchých řešeních.

 

Škola na kruhovém objezdu aneb když se to vezme kolem a kolem

Diskusní příspěvek Tomáše Janíka v časopise Pedagogická orientace o třech (či vlastně čtyřech) možných 'motorech' reformy.

 

Nositelé vzdělání bez příslušného vzdělání

Text Tomáše Janíka v časopise online.muni.cz o roli (ne)formálního vzdělávání v přípravě učitelů.

 

Filipika proti finanční gramotnosti aneb o dvou (ne)souvisejících jevech

Komentář Petra Najvara v časopise Pedagogická orientace k problematice omezené rozepnutelnosti kurikula a laických soudů o vzdělávání.

 

Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech

Diskuzní příspěvek Tomáše Janíka, Vladimíry Spilkové a Michaely Píšové v časopise Pedagogická orientace kriticky se vymezující vůči předložené koncepci standardu a kariérního systému učitele.

 

Komuniké

Komuniké z konference Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání,
kterou pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity ve čtvrtek 8. prosince 2016.

 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.