Matematika

Kazuistika: Jak najít pravidlo pro umístění desetinné čárky při násobení desetinných čísel

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (5. ročník) / Matematika

Zdroje: Vondrová, N. (2017). Jak najít pravidlo pro umístění desetinné čárky při násobení desetinných čísel. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 169–186). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Rytmus, pohyb, periodicita, nejmenší společný násobek dvou přirozených čísel

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (4. ročník) / Matematika

Zdroje: Jirotková, D. (2017). Rytmus, pohyb, periodicita, nejmenší společný násobek dvou přirozených čísel. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 187–216). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel

Typ a stupeň školy / obor: G8 (sekunda) / Matematika

Zdroje: Konečná, P. & Vavroš, M. (2017). Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 217–232). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Panáček aneb O rozvíjení matematických představ a spolupráce v dětské skupině

Typ a stupeň školy / obor / učivo: mateřská škola / matematika / - 

Ilustrované didaktické koncepty: rozvoj tvořivého myšlení

Zdroj: Švejnohová, A., & Slavíková, V. (2016). Panáček aneb O rozvíjení matematických představ a spolupráce v dětské skupině Komenský, 141(1), 31–38.

 


 

Kazuistika: Jak zjistit délku kružnice (obvod kruhu) aneb jak na to šel Archimédés

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / geometrie / obvod kruhu 

Ilustrované didaktické koncepty: umění vidět; strategie řešení úlohy

Zdroj: Ziembová, L. (2014). Výuková situace: Jak zjistit délku kružnice (obvod kruhu) aneb Jak na to šel Archimédés. Komenský, 139(2), 37–43.

 


 

Kazuistika: Štafle

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / geometrie / Pythagorova věta 

Ilustrované didaktické koncepty: umění vidět; strategie řešení úlohy 

Poznámka: obsahuje jednu komplexní alteraci spočívající ve zvýšení kognitivní náročnosti úlohy

Zdroj: Vondrová, N. (2013). Matematika: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 276–283). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici ve: Vondrová, N. (2011). Výuková situace: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy v matematice? Komenský, 137(2), 41–46.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.