Matematika

Kazuistika: Jak najít pravidlo pro umístění desetinné čárky při násobení desetinných čísel

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (5. ročník) / Matematika

Zdroje: Vondrová, N. (2017). Jak najít pravidlo pro umístění desetinné čárky při násobení desetinných čísel. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 169–186). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Rytmus, pohyb, periodicita, nejmenší společný násobek dvou přirozených čísel

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (4. ročník) / Matematika

Zdroje: Jirotková, D. (2017). Rytmus, pohyb, periodicita, nejmenší společný násobek dvou přirozených čísel. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 187–216). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel

Typ a stupeň školy / obor: G8 (sekunda) / Matematika

Zdroje: Konečná, P. & Vavroš, M. (2017). Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 217–232). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Panáček aneb O rozvíjení matematických představ a spolupráce v dětské skupině

Typ a stupeň školy / obor / učivo: mateřská škola / matematika / - 

Ilustrované didaktické koncepty: rozvoj tvořivého myšlení

Zdroj: Švejnohová, A., & Slavíková, V. (2016). Panáček aneb O rozvíjení matematických představ a spolupráce v dětské skupině Komenský, 141(1), 31–38.

 


 

Kazuistika: Jak zjistit délku kružnice (obvod kruhu) aneb jak na to šel Archimédés

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / geometrie / obvod kruhu 

Ilustrované didaktické koncepty: umění vidět; strategie řešení úlohy

Zdroj: Ziembová, L. (2014). Výuková situace: Jak zjistit délku kružnice (obvod kruhu) aneb Jak na to šel Archimédés. Komenský, 139(2), 37–43.

 


 

Kazuistika: Štafle

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / geometrie / Pythagorova věta 

Ilustrované didaktické koncepty: umění vidět; strategie řešení úlohy 

Poznámka: obsahuje jednu komplexní alteraci spočívající ve zvýšení kognitivní náročnosti úlohy

Zdroj: Vondrová, N. (2013). Matematika: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 276–283). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici ve: Vondrová, N. (2011). Výuková situace: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy v matematice? Komenský, 137(2), 41–46.

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.