Přírodovědné předměty

Kazuistika: Trávicí soustava: výuka biologie ve výběrovém semináři

Typ a stupeň školy / obor: G4 (3. ročník) / Biologie

Zdroje: Chocholoušková, Z. (2018). Trávicí soustava: výuka biologie ve výběrovém semináři. Komenský, 142(3), 25–34.

 


 

Kazuistika: Archimédovo nadlehčování: sekvence jednoduchých experimentů

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (8. ročník) / Fyzika

Zdroj: Kácovský, P. (2017). Archimédovo nadlehčování: sekvence jednoduchých experimentů. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 243–257). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Kácovský, P. (2017). Didaktická kazuistika: Archimédovo nadlehčování – sekvence jednoduchých experimentů. Komenský, 141(3), 30–37.

 


 

Kazuistika: Konstituční izometrie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izometrie alkanů)

Typ a stupeň školy / obor: G6 (kvarta) / Chemie

Zdroj: Kričfaluši, D., Prášilová, J. & Trčková, K. (2017). Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 233–242). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování orgánových soustav členovců

Typ a stupeň školy / obor: G4 (2. ročník) / Biologie

Zdroj: Pavlasová, L. (2017). Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování orgánových soustav členovců. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 259–266). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (8. ročník) / Přírodopis

Zdroj: Jáč, M. (2017). Pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 267–282). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Jáč, M. (2016). Stavba kostry obratlovců: pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu. Komenský, 140(3), 33–41.

 


 

Kazuistika: Proteosyntéza eukaryot: hledání cesty od znalosti pojmů k hlubšímu porozumění buněčným procesům ve výuce biologie

Typ a stupeň školy / obor: G4 (4. ročník) / Biologie

Zdroj: Jáč, M. (2017). Proteosyntéza eukaryot: hledání cesty od znalosti pojmů k hlubšímu porozumění buněčným procesům ve výuce biologie. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 283–308). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Co všechno se dá vyčíst z rodokmenu?

Typ a stupeň školy / obor / učivo: gymnázium / biologie / dědičnost 

Ilustrované didaktické koncepty: ontodidaktická analýza učiva

Zdroj: Pavlasová, L. (2015). Co všechno se dá vyčíst z rodokmenu? Komenský, 140(1), 30–36.

 


 

Kazuistika: Dechová frekvence aneb jak neztratit dech při rozvíjení kompetence k řešení problémů

Typ a stupeň školy / obor / učivo: 1. stupeň ZŠ / přírodověda / dýchací soustava člověka 

Ilustrované didaktické koncepty: kompetence k řešení problémů

Zdroj: Češková, T. (2014). Dechová frekvence aneb jak neztratit dech při rozvíjení kompetence k řešení problémů. Komenský, 138(3), 35–39.

 


 

Kazuistika: Setrvačnost těles v jednoduchých experimentech ve fyzice

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / fyzika / setrvačnost těles 

Ilustrované didaktické koncepty: jednoduchý experiment, žákovské prekoncepty

Poznámka: obsahuje několik alteraci (k provedení jednoduchého experimentu, k vedení rozhovoru se žáky)

Zdroj: Trna, J. (2013). Fyzika: Záhadná setrvačnost těles v jednoduchých experimentech. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 284–293). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Trna, J. (2013). Výuková situace: Setrvačnost těles v jednoduchých experimentech ve fyzice. Komenský 137(4), 39–45.

 


 

Kazuistika: Měkkýši

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / biologie / taxonomie měkkýšů 

Ilustrované didaktické koncepty: zprostředkování obsahu učitelem a jeho uchopování žáky – vazba na klíčové kompetence

Poznámka: obsahuje jednu komplexní alteraci (zvýšení kognitivní aktivizace žáků)

Zdroj: Slavík, J. (2013). Biologie: Taxonomie měkkýšů aneb jak stavba těla odpovídá životnímu prostředí. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 294–302). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Národní ústav pro vzdělávání (s. 120–127).

 


 

Kazuistika: Teplá a studená fronta aneb jak rozvíjet kompetenci k učení v zeměpise

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / zeměpis / teplá a studená fronta

Ilustrované didaktické koncepty: kompetence k učení

Zdroj: Lokajíčková, V. (2013). Zeměpis: Teplá a studená fronta aneb jak rozvíjet kompetenci k učení v zeměpise. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 303–310). Brno: Masarykova univerzita.

20. 5. 2018

Byl zveřejněn program 7 oborovědidaktické konference.

19. 5. 2018

Byla zveřejněna přírodovědná kazuistika Trávicí soustava.

10. 3. 2018

Součástí DiViWebu je nově sekce věnovaná profesnímu rozvoji učitelů.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.