Přírodovědné předměty

Kazuistika: Trávicí soustava: výuka biologie ve výběrovém semináři

Typ a stupeň školy / obor: G4 (3. ročník) / Biologie

Zdroje: Chocholoušková, Z. (2018). Trávicí soustava: výuka biologie ve výběrovém semináři. Komenský, 142(3), 25–34.

 


 

Kazuistika: Archimédovo nadlehčování: sekvence jednoduchých experimentů

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (8. ročník) / Fyzika

Zdroj: Kácovský, P. (2017). Archimédovo nadlehčování: sekvence jednoduchých experimentů. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 243–257). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Kácovský, P. (2017). Didaktická kazuistika: Archimédovo nadlehčování – sekvence jednoduchých experimentů. Komenský, 141(3), 30–37.

 


 

Kazuistika: Konstituční izometrie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izometrie alkanů)

Typ a stupeň školy / obor: G6 (kvarta) / Chemie

Zdroj: Kričfaluši, D., Prášilová, J. & Trčková, K. (2017). Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 233–242). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování orgánových soustav členovců

Typ a stupeň školy / obor: G4 (2. ročník) / Biologie

Zdroj: Pavlasová, L. (2017). Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování orgánových soustav členovců. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 259–266). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (8. ročník) / Přírodopis

Zdroj: Jáč, M. (2017). Pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 267–282). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Jáč, M. (2016). Stavba kostry obratlovců: pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu. Komenský, 140(3), 33–41.

 


 

Kazuistika: Proteosyntéza eukaryot: hledání cesty od znalosti pojmů k hlubšímu porozumění buněčným procesům ve výuce biologie

Typ a stupeň školy / obor: G4 (4. ročník) / Biologie

Zdroj: Jáč, M. (2017). Proteosyntéza eukaryot: hledání cesty od znalosti pojmů k hlubšímu porozumění buněčným procesům ve výuce biologie. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 283–308). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Co všechno se dá vyčíst z rodokmenu?

Typ a stupeň školy / obor / učivo: gymnázium / biologie / dědičnost 

Ilustrované didaktické koncepty: ontodidaktická analýza učiva

Zdroj: Pavlasová, L. (2015). Co všechno se dá vyčíst z rodokmenu? Komenský, 140(1), 30–36.

 


 

Kazuistika: Dechová frekvence aneb jak neztratit dech při rozvíjení kompetence k řešení problémů

Typ a stupeň školy / obor / učivo: 1. stupeň ZŠ / přírodověda / dýchací soustava člověka 

Ilustrované didaktické koncepty: kompetence k řešení problémů

Zdroj: Češková, T. (2014). Dechová frekvence aneb jak neztratit dech při rozvíjení kompetence k řešení problémů. Komenský, 138(3), 35–39.

 


 

Kazuistika: Setrvačnost těles v jednoduchých experimentech ve fyzice

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / fyzika / setrvačnost těles 

Ilustrované didaktické koncepty: jednoduchý experiment, žákovské prekoncepty

Poznámka: obsahuje několik alteraci (k provedení jednoduchého experimentu, k vedení rozhovoru se žáky)

Zdroj: Trna, J. (2013). Fyzika: Záhadná setrvačnost těles v jednoduchých experimentech. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 284–293). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Trna, J. (2013). Výuková situace: Setrvačnost těles v jednoduchých experimentech ve fyzice. Komenský 137(4), 39–45.

 


 

Kazuistika: Měkkýši

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / biologie / taxonomie měkkýšů 

Ilustrované didaktické koncepty: zprostředkování obsahu učitelem a jeho uchopování žáky – vazba na klíčové kompetence

Poznámka: obsahuje jednu komplexní alteraci (zvýšení kognitivní aktivizace žáků)

Zdroj: Slavík, J. (2013). Biologie: Taxonomie měkkýšů aneb jak stavba těla odpovídá životnímu prostředí. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 294–302). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Národní ústav pro vzdělávání (s. 120–127).

 


 

Kazuistika: Teplá a studená fronta aneb jak rozvíjet kompetenci k učení v zeměpise

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / zeměpis / teplá a studená fronta

Ilustrované didaktické koncepty: kompetence k učení

Zdroj: Lokajíčková, V. (2013). Zeměpis: Teplá a studená fronta aneb jak rozvíjet kompetenci k učení v zeměpise. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 303–310). Brno: Masarykova univerzita.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.