Společenskovědní předměty

Kazuistika: Osobnosti francouzské revoluce: Živé obrazy jako cesta k dialogickému vyučování

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ / dějepis + dramatická výchova

Zdroje: Horká, H., & Rodová, V. (2017). Osobnosti francouzské revoluce: živé obrazy jako cesta k dialogickému vyučování. Komenský, 142(2), 32–39.

 


 

Kazuistika: Od fikce k realitě

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (1. ročník) / Prvouka + dramatická výchova

Zdroje: Stará, J. (2017). Od fikce k realitě. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 309–323). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Počátky lidského rodu

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (6. ročník) / Dějepis

Zdroje: Veselý, J. (2017). Počátky lidského rodu. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 325–334). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Staroorientální civilizace – přírodní podmínky a rozvoj zemědělství

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (6. ročník) / Dějepis

Zdroje: Koubek, P., & Bártová, K. (2017). Staroorientální civilizace – přírodní podmínky a rozvoj zemědělství. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 335–347). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: České národní hnutí

Typ a stupeň školy / obor: G8 (tercie) / Dějepis

Zdroje: Havlůjová, H., & Fapšo, M. (2017). České národní hnutí. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 349–361). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Mentalizace

Typ a stupeň školy / obor: G4 (4. ročník) / Psychologie

Zdroje: Nohavová, A. (2017). Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne? In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 363–379). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Krátkodobá a pracovní paměť

Typ a stupeň školy / obor: G4 (4. ročník) / Psychologie

Zdroje: Nohavová, A., & Mikulová, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 381–397). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.