Videoreferáty

V této sekci jsou zveřejňovány videozáznamy přednášek či prezentací, ve kterých jejich autoři rozvíjejí ideje blízké koncepci Didactica viva. Jsou pořizovány zejména při příležitostech konferencí, zvaných přednášek apod.

 


Kurikulární agenda v režimu nového řízení

Tomáš Janík hovoří na konferenci (K) čemu učit ve škole pořádané 14. prosince 2017 na PdF MU (videoreferát zde)

 

Profesionalismus v učitelství

Michaela Píšová hovoří na Interdisciplinárním semináři k profesím pořádané 21. listopadu 2017 na PdF MU (videoreferát zde)

 

Transdisciplinární didaktika
o učitelském sdílení a zvyšování kvality napříč obory

Jan Slavík hovoří na konferenci Transdisciplinarita – sdílení – síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik  pořádané 29. června 2017 na PdF MU (videoreferát zde)

 

Učebnice a učebnicové vědění
ve vědecké a edukační kultuře

Zdeněk Beneš hovoří na konferenci Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání  pořádané 8. prosince 2016 na PdF MU (videoreferát zde)

 

Učitelská profese
na cestě do neznáma

Tomáš Janík hovoří na konferenci Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu II pořádané 14. listopadu 2016 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v prostorách Poslanecké sněmovny PČR. (videoreferát zde)

 

Kariérní systém
nebo systém podpory profesního rozvoje učitelů?

Tomáš Janík hovoří na konferenci Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu pořádané 19. listopadu 2015 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v prostorách Poslanecké sněmovny PČR. (videoreferát zde)

 

Škola na křižovatce

Tomáš Janík hovoří na konferenci Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy pořádané ve dnech 23 a 24. září 2015 Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. (videoreferát zde)

 

O poznávání a sdílení
v profesním společenství

Tomáš Janík hovoří na konferenci Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů pořádané 25. listopadu 2014 Katedrou matematiky PdF MU. (videoreferát zde)

 

Čím je, může být a mělo by být vzdělávání

Zdeněk Helus hovoří na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách pořádané ve dnech 24. a 25. června 2009 na půdě PdF MU. (videoreferát zde)

 

Vzdělávání ve společnosti vědění

Josef Maňák hovoří na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy pořádané 24. června 2009 na PdF MU. (videoreferát zde)

 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.