Etapa D: další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

 

V čem je problém?

 • Poznatky o procesu stávání se učitelem prozatím nejsou plně využity pro tvorbu koncepce podpory profesního rozvoje.
 • Standard učitele a kariérní systém se nedaří využít pro podporu kvality výuky ve školách.
 • Školský systém si žádá „nové“ specializační pozice, vymezení jejich profilu však prozatím není k dispozici.
 • Další vzdělávání učitelů může naplňovat roli aktéra, který zprostředkuje vztahy mezi státní a školní úrovní systému.
 • Někteří aktéři (fakulty, neziskové organizace...) mohou zprostředkovat nové formy podpory přímo ve školách, jejich dosah je však prozatím omezen na větší sídla.

 

Jaká se nabízejí řešení?

 • Vytvořit koncepci podpory profesního vzdělávání a rozvoje učitelů, která by reflektovala poznatky o procesu stávání se učitelem.
 • Dopracovat standard učitele a kariérní systém jako opory profesního rozvoje učitelů (základní kritérium: kvalita výuky).
 • Finančně ocenit kvalitu výuky osvědčenou dosažením nejvyššího kariérního (opora o Standard učitele – druhý krok v kariéře – druhý platový vzestup).
 • V reakci na současné potřeby rozšířit specializační pozice a finančně je zajistit.
 • Přijmout kroky ke zvýšení kvality dalšího vzdělávání učitelů, a to včetně jeho systémového plánování (zavést mechanizmus stanovování vládních priorit v oblasti dalšího vzdělávání učitelů) a finančně je zajistit.
 • Zavést, resp. podpořit nové (intenzivnější) formy podpory profesního rozvoje přímo ve školách. 

 

Kde lze hledat inspiraci?

 

Odkazy

 • Vondrová, N., Cachová, J., Coufalová, J., & Krátká, M. (2016). „Lesson study“ v českých podmínkách: Jak učitelé vnímali svou účast a jaký vliv měla na jejich všímání si didakticko-matematických jevů. Pedagogika, 66(4), 427–442. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogika 
 • Šeďová, K. (2016). Reflexe jako nástroj změny komunikačního chování učitele: případová studie. Pedagogika, 66(4), 477–494. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogika
 • Minaříková, E., Uličná, K., Píšová, M., Janík, T., & Janík, M. (2016). Videokluby jako forma profesního vzdělávání učitelů: otevřenost komunikace z pohledu učitelů. Pedagogika, 66(4), 443–461. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogika 
 • Kašparová, V., Potužníková, E., & Janík, T. (2015). Subjektivně vnímaná zdatnost učitelů v kontextu jejich profesního vzdělávání: zjištění a výzvy z šetření TALIS 2013. Pedagogická orientace, 25(4), 528-556. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogická orientace
 • Gröschner, A., Seidel, T., Kiemer, K., & Pehmer, A. K. (2015). Through the lens of teacher professional development components: The ‘Dialogic Video Cycle’ as an innovative program to foster classroom dialogue. Professional Development in Education, 41(4), 729–756.
 • Pol, M., Hloušková, L., Lazarová, B., Novotný, P., & Sedláček, M. (2013). Když se školy učí. Brno: Masarykova univerzita.

 

 • Rauch, F. (2011). Practitioner Research and In-Service University Courses: Theoretical Concepts and Evaluation. In M. S.,Khine & I. M., Saleh (Eds.), Practitioner Research: Teachers' Investigations in Classroom Teaching (s. 5166). Nova Science Publishers
 • Roth, J. K., Garnier, H. E., Chen, C., Lemmens, M., Schwille, K., & Wickler, N. I. Z. (2011). Videobased lesson analysis: Effective science PD for teacher and student learning. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 117–148.
 • Müller, F. H., Eichenberger, A., Lüders, M., & Mayr, J. (Eds.). (2010). Lehrerinnen und Lehrer lernen. Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung. Münster: Waxmann Verlag.
 • van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2008). Mathematics teachers’ ‘‘learning to notice’’ in the context of a video club. Teaching and Teacher Education, 24(2), 244-276.
 • Kolář, J., & Lazarová, B. (Eds.). (2008). K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. Brno: Masarykova univerzita.
 • Santagata, R., Zannoni, C., & Stigler, J. W. (2007). The role of lesson analysis in pre-service teacher education: an empirical investigation of teacher learning from a virtual video-based field experience. Journal of Mathematics Teacher Education, 10(2), 123140.
 • Koellner, K., Jacobs, J., Borko, H., Schneider, C., Pittman, M. E., Eiteljorg, E., Bunning, K., & Frykholm, J. (2007). The Problem-Solving Cycle: A model to support the development of teachers’ professional knowledge. Mathematical Thinking and Learning, 9(3), 273–303.
 • Staub, F. C. (2004). Fachspezifisch-Pädagogisches Coaching: Ein Beispiel zur Entwicklung von Lehrerfortbildung und Unterrichtskompetenz als Kooperation. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 7(3), 113141.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.