Etapa D: další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

 

V čem je problém?

 • Poznatky o procesu stávání se učitelem prozatím nejsou plně využity pro tvorbu koncepce podpory profesního rozvoje.
 • Standard učitele a kariérní systém se nedaří využít pro podporu kvality výuky ve školách.
 • Školský systém si žádá „nové“ specializační pozice, vymezení jejich profilu však prozatím není k dispozici.
 • Další vzdělávání učitelů může naplňovat roli aktéra, který zprostředkuje vztahy mezi státní a školní úrovní systému.
 • Někteří aktéři (fakulty, neziskové organizace...) mohou zprostředkovat nové formy podpory přímo ve školách, jejich dosah je však prozatím omezen na větší sídla.

 

Jaká se nabízejí řešení?

 • Vytvořit koncepci podpory profesního vzdělávání a rozvoje učitelů, která by reflektovala poznatky o procesu stávání se učitelem.
 • Dopracovat standard učitele a kariérní systém jako opory profesního rozvoje učitelů (základní kritérium: kvalita výuky).
 • Finančně ocenit kvalitu výuky osvědčenou dosažením nejvyššího kariérního (opora o Standard učitele – druhý krok v kariéře – druhý platový vzestup).
 • V reakci na současné potřeby rozšířit specializační pozice a finančně je zajistit.
 • Přijmout kroky ke zvýšení kvality dalšího vzdělávání učitelů, a to včetně jeho systémového plánování (zavést mechanizmus stanovování vládních priorit v oblasti dalšího vzdělávání učitelů) a finančně je zajistit.
 • Zavést, resp. podpořit nové (intenzivnější) formy podpory profesního rozvoje přímo ve školách. 

 

Kde lze hledat inspiraci?

 

Odkazy

 • Vondrová, N., Cachová, J., Coufalová, J., & Krátká, M. (2016). „Lesson study“ v českých podmínkách: Jak učitelé vnímali svou účast a jaký vliv měla na jejich všímání si didakticko-matematických jevů. Pedagogika, 66(4), 427–442. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogika 
 • Šeďová, K. (2016). Reflexe jako nástroj změny komunikačního chování učitele: případová studie. Pedagogika, 66(4), 477–494. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogika
 • Minaříková, E., Uličná, K., Píšová, M., Janík, T., & Janík, M. (2016). Videokluby jako forma profesního vzdělávání učitelů: otevřenost komunikace z pohledu učitelů. Pedagogika, 66(4), 443–461. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogika 
 • Kašparová, V., Potužníková, E., & Janík, T. (2015). Subjektivně vnímaná zdatnost učitelů v kontextu jejich profesního vzdělávání: zjištění a výzvy z šetření TALIS 2013. Pedagogická orientace, 25(4), 528-556. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogická orientace
 • Gröschner, A., Seidel, T., Kiemer, K., & Pehmer, A. K. (2015). Through the lens of teacher professional development components: The ‘Dialogic Video Cycle’ as an innovative program to foster classroom dialogue. Professional Development in Education, 41(4), 729–756.
 • Pol, M., Hloušková, L., Lazarová, B., Novotný, P., & Sedláček, M. (2013). Když se školy učí. Brno: Masarykova univerzita.

 

 • Rauch, F. (2011). Practitioner Research and In-Service University Courses: Theoretical Concepts and Evaluation. In M. S.,Khine & I. M., Saleh (Eds.), Practitioner Research: Teachers' Investigations in Classroom Teaching (s. 5166). Nova Science Publishers
 • Roth, J. K., Garnier, H. E., Chen, C., Lemmens, M., Schwille, K., & Wickler, N. I. Z. (2011). Videobased lesson analysis: Effective science PD for teacher and student learning. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 117–148.
 • Müller, F. H., Eichenberger, A., Lüders, M., & Mayr, J. (Eds.). (2010). Lehrerinnen und Lehrer lernen. Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung. Münster: Waxmann Verlag.
 • van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2008). Mathematics teachers’ ‘‘learning to notice’’ in the context of a video club. Teaching and Teacher Education, 24(2), 244-276.
 • Kolář, J., & Lazarová, B. (Eds.). (2008). K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. Brno: Masarykova univerzita.
 • Santagata, R., Zannoni, C., & Stigler, J. W. (2007). The role of lesson analysis in pre-service teacher education: an empirical investigation of teacher learning from a virtual video-based field experience. Journal of Mathematics Teacher Education, 10(2), 123140.
 • Koellner, K., Jacobs, J., Borko, H., Schneider, C., Pittman, M. E., Eiteljorg, E., Bunning, K., & Frykholm, J. (2007). The Problem-Solving Cycle: A model to support the development of teachers’ professional knowledge. Mathematical Thinking and Learning, 9(3), 273–303.
 • Staub, F. C. (2004). Fachspezifisch-Pädagogisches Coaching: Ein Beispiel zur Entwicklung von Lehrerfortbildung und Unterrichtskompetenz als Kooperation. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 7(3), 113141.
10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.