Transdisciplinární didaktika aneb o učitelském sdílení a zvyšování kvality napříč obory

Jan Slavík hovoří na konferenci Transdisciplinarita – sdílení – síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik pořádané 28. června 2017 na PdF MU.

Referát představuje některé body koncepce knihy Transdisciplinární didaktika.

Slavík, J. (2017, červen). Transdisciplinární didaktika aneb o učitelském sdílení a zvyšování kvality napříč obory. Příspěvek prezentovaný na konferenci Transdisciplinarita – sdílení – síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik, Brno.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.