Transdisciplinární didaktika aneb o učitelském sdílení a zvyšování kvality napříč obory

Jan Slavík hovoří na konferenci Transdisciplinarita – sdílení – síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik pořádané 28. června 2017 na PdF MU.

Referát představuje některé body koncepce knihy Transdisciplinární didaktika.

Slavík, J. (2017, červen). Transdisciplinární didaktika aneb o učitelském sdílení a zvyšování kvality napříč obory. Příspěvek prezentovaný na konferenci Transdisciplinarita – sdílení – síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik, Brno.

17. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát T. Janíka na téma Kurikulum a nové řízení.

16. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát M. Píšové na téma Profesionalismus v učitelství.

20. 5. 2018

Byl zveřejněn program 7 oborovědidaktické konference.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.