Kurikulární agenda v režimu nového řízení

Tomáš Janík hovoří na konferenci (K) čemu učit ve škole pořádané 14. prosince 2017 na PdF MU.

Referát se věnuje vztahu pojetí vzdělávání jako Bildung a pojetí vzdělávání jako learning a jeho odrazu v současné české škole.

Janík, T. (2017, prosinec). Kurikulární agenda v režimu nového řízení. Příspěvek prezentovaný na konferenci (K) čemu učit ve škole, Brno.

17. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát T. Janíka na téma Kurikulum a nové řízení.

16. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát M. Píšové na téma Profesionalismus v učitelství.

20. 5. 2018

Byl zveřejněn program 7 oborovědidaktické konference.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.