Studovna

Podstata zlepšování výuky v našem přístupu spočívá ve studiu – nejde přitom pouze o studium výukové praxe jako takové, ale také o studium dalších zdrojů včetně teoretických. Ve Studovně jsou průběžně zveřejňovány texty, které zakládají koncepci Didactica viva (viz Programové texty), stejně jako texty uvádějící do širších souvislostí (Knižní publikace, Přehledy výzkumů, Rozhovory a komentáře). O zpřístupnění podstaných myšlenek koncepce Didactica Viva se její autoři pokoušejí formou Dialogů. Rubrika Diskuse je využívána k moderování debat vztahujících se k vybraným tématům, která se k naší koncepci vztahují. Konečně Lexikon nabízí výklad klíčových pojmů Živé didaktiky.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.