Studovna

Podstata zlepšování výuky v našem přístupu spočívá ve studiu – nejde přitom pouze o studium výukové praxe jako takové, ale také o studium dalších zdrojů včetně teoretických. Ve Studovně jsou průběžně zveřejňovány texty, které zakládají koncepci Didactica viva (viz Programové texty), stejně jako texty uvádějící do širších souvislostí (Knižní publikace, Přehledy výzkumů, Rozhovory a komentáře). O zpřístupnění podstaných myšlenek koncepce Didactica Viva se její autoři pokoušejí formou Dialogů. Rubrika Diskuse je využívána k moderování debat vztahujících se k vybraným tématům, která se k naší koncepci vztahují. Konečně Lexikon nabízí výklad klíčových pojmů Živé didaktiky.

12. 7. 2017

Do sekce "Programové texty" byla přidána stude obsahující kazuistiku výuky chemie.

11. 7. 2017

Byl zveřejněn videoreferát přinášející přednášku Jana Slavíka o transdisciplinární didaktice (přístupu a knize).

10. 7. 2017

Dne 29. června v Brně proběhla 5. oborovědidaktická konference.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.