O strategickém směřování ve školství:
reflexe proměn ve vzdělávací politice

 

Konferenci pořádá Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2019 od 10.00 do 16.00 
v prostorách Pedagogické fakulty MU (budovy Poříčí 7/9).

 

Cíle konference

Konference je zaměřena na širší rámec vývoje ve vzdělávací politice. V dopoledním bloku zazní plenární referáty k vybraným tématům vzdělávací politiky, jako jsou např. vzdělanostní nerovnosti, kurikulum, podpora učitelské profese. V odpoledním bloku budou prezentovány aktuální informace o přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a uskuteční se veřejná konzultace se zástupci praxe (učiteli a řediteli) a vzdělavateli učitelů k problematice podpory pracovníků ve školství.

Bližší informace o doprovodných aktivitách jsou k dispozici na webových stránkách S2030+.

 

 

Program konference

  (RUV, Poříčí 7/9)
10:00 Zahájení
zástupci PdF MU, ČPdS, MŠMT 

10:10 Slavnostní jmenování čestných členů České pedagogické společnosti
předseda ČPdS a předsedové poboček Brno, České Budějovice, Olomouc

U příležitosti konference budou slavnostně předány dekrety nově jmenovaným čestným členům ČPdS.

10:30 Kurikulární dokumenty na pozadí vzdělávacích politik v ČR: aneb co bychom neměli opakovat při dalších úpravách RVP 
Jan Tupý (nezávislý expert) 

11:00 Vývoj vzdělanostních nerovností v ČR v kontextu strategických dokumentů 
Jana Straková (Univerzita Karlova) 

11:30 Přestávka

12:00 Podpora profesionalizácie učiteľstva vo svetle vzdelávacích politík v SR 
Petra Fridrichová a Ivan Pavlov (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) 

12:30 Reflexe přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 
Petr Černikovský (Masarykova univerzita)

13:00 Přestávka

 

KULATÝ STŮL 
Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+
kulatý stůl na téma Podpora učitelů ve strategii 2030+

14:00 Shrnutí přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
zástupci MŠMT

14:15 Návrh cílů a strategických linií S2030+
Arnošt Veselý / Iva Stuchlíková

14:30 Veřejná konzultace ke strategické linii 2:
Podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání
moderuje Iva Stuchlíková

16:00 Závěr

 

Účastníci konference nehradí konferenční poplatek, z konference nebude vydán sborník příspěvků. 

Přihlášení na akci je možné prostřednictvím formuláře: https://forms.gle/snHCuE2XreEumZUW6.

Počet účastníků je omezen kapacitou sálu.

Další informace jsou dostupné na webu pedagogické fakulty.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.