Tělesná výchova

Kazuistika: Přes laťku s didaktickými řídicími styly

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (7. ročník) / Tělesná výchova

Zdroje: Sliacky, J. (2017). Přes laťku s didaktickými řídicími styly. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 447–458). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Didaktické řídící styly aneb od povelu k samostatnému rozhodování žáků

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / tělesná výchova / basketbalový driblink 

Ilustrované didaktické koncepty: didaktické řídící styly

Zdroj: Sliacky, J., & Mužík, V. (2013). Tělesná výchova: Didaktické řídící styly aneb od povelu k samostatnému rozhodování žáků. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 337–349). Brno: Masarykova univerzita. 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.