Jazykové předměty

Kazuistika: Rozhovor nad komunikačními funkcemi výpovědi

Typ a stupeň školy / obor: SOŠ (2. ročník) / Český jazyk

Zdroje: Štěpáník, S. (2017). Rozhovor nad komunikačními funkcemi výpovědi. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 49–64). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Subjektivně zabarvený popis

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (9. ročník) / Český jazyk

Zdroje: Vejvodová, J. (2017). Subjektivně zabarvený popis. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 65–78). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Když je práce s uměleckým textem v literární výchově víc než jen povídání

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (7. ročník) / Literární výchova

Zdroje: Šalamounová, Z. (2017). Když je práce s uměleckým textem v literární výchově víc než jen povídání. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 79–94). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Magie vypravěče

Typ a stupeň školy / obor: G8 (sekunda) / Literární výchova

Zdroje: Klumparová, Š., & Poláková, I. (2017). Magie vypravěče. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 95–117). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: První hodina francouzského jazyka – otázky cílů, návaznosti obsahu, procesů učení

Typ a stupeň školy / obor: mimo školu / Francouzský jazyk

Zdroje: Uličná, K., & Klinka, T. (2017). První hodina francouzského jazyka – otázky cílů, návaznosti obsahu, procesů učení a motivace. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 119–134). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Na cestě k rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického jazyka

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (9. ročník) / Anglický jazyk

Zdroje: Chválová, M. (2017). Na cestě k rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického jazyka. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 135–152). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Předškolní děti v Dolním Rakousku se učí jazyky svých sousedů

Typ a stupeň školy / obor: MŠ / Cizí jazyk

Zdroje: Brychová, A. (2017). Předškolní děti v Dolním Rakousku se učí jazyky svých sousedů. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 153–167). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Didaktická kazuistika: když je práce s uměleckým textem v literární výchově víc než jen povídání

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / literární výchova / umělecký text

Ilustrované didaktické koncepty: zachycení základních složek příběhu, propojení uměleckého textu s oborovými poznatky

Zdroj: Šalamounová, Z. (2016). Didaktická kazuistika: když je práce s uměleckým textem v literární výchově víc než jen povídání. Komenský, 141(2), 13–20.

 


 

Kazuistika: Transformace větného členu na větu a naopak v kontextu větného rozboru

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / český jazyk / transformace větného členu na větu

Ilustrované didaktické koncepty: větný rozbor

Poznámka: Kazuistika reaguje na kritickou diskusi o roli větného rozboru ve výuce českého jazyka.

Zdroj: Štěpáník, S. (2016). Výuková situace: transformace větného členu na větu a naopak v kontextu větného rozboru. Komenský, 140(4), 30–39.

 


 

Kazuistika: First read it and then complete it

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / angličtina / Skotsko

Ilustrované didaktické koncepty: autonomie žáka a její rozvíjení ve výuce

Poznámka: Použita stejná vyučovací hodina jako v kazuistice "Who wrote the postcard? Loch Ness".

Zdroj: Stodolová, M. (2014). Výuková situace: First read it and then complete it aneb Jak rozvíjet žákovu autonomii při výuce angličtiny. Komenský, 139(2), 34–40.

 


 

Kazuistika: Když spojky nejen spojují

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / český jazyk / spojky

Ilustrované didaktické koncepty: výuka gramatiky; gramatická kompetence; komunikační kompetence

Poznámka: obsahuje alteraci spočívající v posílení komunikačního přístupu ve výuce gramatiky

Zdroj: Šalamounová, Z. (2013). Český jazyk: Když spojky nejen spojují aneb ke komunikačnímu pojetí výuky gramatiky. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 250–258). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze dostupná v: Šalamounová, Z. (2013). Výuková situace: Když spojky nejen spojují aneb Ke komunikačnímu pojetí výuky gramatiky. Komenský, 137(3), 38–44.

 


 

Kazuistika: Who wrote the post card? Loch Ness

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / angličtina / porozumění čtenému

Ilustrované didaktické koncepty: kontrola porozumění čtenému; integrace řečových dovedností

Poznámka: obsahuje alteraci spočívající v korekci chyby a v integraci řečových dovedností

Zdroj: Šebestová, S., Slavík, J., & Janík, T. (2013). Anglický jazyk: Who is it from... aneb k problému interference. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 267–275). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Šebestová, S. (2011). Výuková situace: Who wrote the postcard, children? Loch Ness. Rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně nebo dohromady? Komenský, 137(1), 47–50.

 


 

Kazuistika: Blogging

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / angličtina / předpřítomný čas

Ilustrované didaktické koncepty: zprostředkování obsahu učitelem a jeho uchopování žáky – vazba na klíčové kompetence

Poznámka: obsahuje dvě alterace (zvýšení komunikačního potenciálu situace požadavkem na argumentování; doplnění situace o morfologickou analýzu – dovozování významů nových slov) 

Zdroj: Minaříková, E. (2013). Anglický jazyk: Blogging aneb hádáním (se) k rozvíjení klíčových kompetencí. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 259–266). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Národní ústav pro vzdělávání (s. 127–134).

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.