Jazykové předměty

Kazuistika: Rozhovor nad komunikačními funkcemi výpovědi

Typ a stupeň školy / obor: SOŠ (2. ročník) / Český jazyk

Zdroje: Štěpáník, S. (2017). Rozhovor nad komunikačními funkcemi výpovědi. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 49–64). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Subjektivně zabarvený popis

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (9. ročník) / Český jazyk

Zdroje: Vejvodová, J. (2017). Subjektivně zabarvený popis. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 65–78). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Když je práce s uměleckým textem v literární výchově víc než jen povídání

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (7. ročník) / Literární výchova

Zdroje: Šalamounová, Z. (2017). Když je práce s uměleckým textem v literární výchově víc než jen povídání. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 79–94). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Magie vypravěče

Typ a stupeň školy / obor: G8 (sekunda) / Literární výchova

Zdroje: Klumparová, Š., & Poláková, I. (2017). Magie vypravěče. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 95–117). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: První hodina francouzského jazyka – otázky cílů, návaznosti obsahu, procesů učení

Typ a stupeň školy / obor: mimo školu / Francouzský jazyk

Zdroje: Uličná, K., & Klinka, T. (2017). První hodina francouzského jazyka – otázky cílů, návaznosti obsahu, procesů učení a motivace. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 119–134). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Na cestě k rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického jazyka

Typ a stupeň školy / obor: ZŠ (9. ročník) / Anglický jazyk

Zdroje: Chválová, M. (2017). Na cestě k rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického jazyka. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 135–152). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Předškolní děti v Dolním Rakousku se učí jazyky svých sousedů

Typ a stupeň školy / obor: MŠ / Cizí jazyk

Zdroje: Brychová, A. (2017). Předškolní děti v Dolním Rakousku se učí jazyky svých sousedů. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 153–167). Brno: Masarykova univerzita.

 


 

Kazuistika: Didaktická kazuistika: když je práce s uměleckým textem v literární výchově víc než jen povídání

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / literární výchova / umělecký text

Ilustrované didaktické koncepty: zachycení základních složek příběhu, propojení uměleckého textu s oborovými poznatky

Zdroj: Šalamounová, Z. (2016). Didaktická kazuistika: když je práce s uměleckým textem v literární výchově víc než jen povídání. Komenský, 141(2), 13–20.

 


 

Kazuistika: Transformace větného členu na větu a naopak v kontextu větného rozboru

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / český jazyk / transformace větného členu na větu

Ilustrované didaktické koncepty: větný rozbor

Poznámka: Kazuistika reaguje na kritickou diskusi o roli větného rozboru ve výuce českého jazyka.

Zdroj: Štěpáník, S. (2016). Výuková situace: transformace větného členu na větu a naopak v kontextu větného rozboru. Komenský, 140(4), 30–39.

 


 

Kazuistika: First read it and then complete it

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / angličtina / Skotsko

Ilustrované didaktické koncepty: autonomie žáka a její rozvíjení ve výuce

Poznámka: Použita stejná vyučovací hodina jako v kazuistice "Who wrote the postcard? Loch Ness".

Zdroj: Stodolová, M. (2014). Výuková situace: First read it and then complete it aneb Jak rozvíjet žákovu autonomii při výuce angličtiny. Komenský, 139(2), 34–40.

 


 

Kazuistika: Když spojky nejen spojují

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / český jazyk / spojky

Ilustrované didaktické koncepty: výuka gramatiky; gramatická kompetence; komunikační kompetence

Poznámka: obsahuje alteraci spočívající v posílení komunikačního přístupu ve výuce gramatiky

Zdroj: Šalamounová, Z. (2013). Český jazyk: Když spojky nejen spojují aneb ke komunikačnímu pojetí výuky gramatiky. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 250–258). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze dostupná v: Šalamounová, Z. (2013). Výuková situace: Když spojky nejen spojují aneb Ke komunikačnímu pojetí výuky gramatiky. Komenský, 137(3), 38–44.

 


 

Kazuistika: Who wrote the post card? Loch Ness

Typ a stupeň školy / obor / učivo: základní škola / angličtina / porozumění čtenému

Ilustrované didaktické koncepty: kontrola porozumění čtenému; integrace řečových dovedností

Poznámka: obsahuje alteraci spočívající v korekci chyby a v integraci řečových dovedností

Zdroj: Šebestová, S., Slavík, J., & Janík, T. (2013). Anglický jazyk: Who is it from... aneb k problému interference. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 267–275). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Šebestová, S. (2011). Výuková situace: Who wrote the postcard, children? Loch Ness. Rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně nebo dohromady? Komenský, 137(1), 47–50.

 


 

Kazuistika: Blogging

Typ a stupeň školy / obor / učivo: vyšší gymnázium / angličtina / předpřítomný čas

Ilustrované didaktické koncepty: zprostředkování obsahu učitelem a jeho uchopování žáky – vazba na klíčové kompetence

Poznámka: obsahuje dvě alterace (zvýšení komunikačního potenciálu situace požadavkem na argumentování; doplnění situace o morfologickou analýzu – dovozování významů nových slov) 

Zdroj: Minaříková, E. (2013). Anglický jazyk: Blogging aneb hádáním (se) k rozvíjení klíčových kompetencí. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 259–266). Brno: Masarykova univerzita.

Původní verze k dispozici v: Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Národní ústav pro vzdělávání (s. 127–134).

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.