O poznávání a sdílení v profesním společenství

Tomáš Janík hovoří na konferenci Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů pořádané 25. listopadu 2014 Katedrou matematiky PdF MU.

Příspěvek se týká otázky, jak se utvářejí a šíří didaktické poznatky. Do jaké míry přicházejí k učitelům zvnějšku od výzkumníků? Do jaké míry je generují sami učitelé, takže se od nich mohou naopak výzkumníci učit? V prezentaci je představena tzv. "rozvíjející hospitace" jako metoda poznávání a učení a jako nástroje zkvalitňování výuky. V souvislosti s potřebou šíření a sdílení didaktických poznatků mezi učiteli je připomenut význam případové studie. Hlavním cílem je ukázat, že péče o vztahy mezi teorií a praxí je vysoce žádoucí a oboustranně prospěšná.

Janík, T. (2014, listopad). O poznávání a sdílení v profesním společenství: příspěvek k diskusi o kvalitě výuky. Příspěvek prezentovaný na konferenci Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů, Brno.

Přednáška byla publikována jako: Janík, T. (2014). Rozvíjející hospitace aneb o poznávání a sdílení v učitelské profesi. In B. Bastl & M. Lávička (Eds.), Setkání učitelů matematiky 2014 (s. 11–20). Plzeň: Vydavatelský servis. (plný text v pdf)

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.