Oborové didaktiky: 
inventura (p)o velké přestávce

 

Konferenci pořádá brněnská pobočka České pedagogické společnosti
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 10.00 do 16.00 
v prostorách Pedagogické fakulty MU (suterén budovy Poříčí 7/9).

 

Cíle konference

Konference je připravována s cílem ohlédnout se za oborovědidaktickými aktivitami realizovanými v průběhu doznívající pandemie nemoci covid-19 a obnovit setkávání nad aktuálními oborovědidaktickými tématy.

 

Pro dopolední (plenární) blok (10:0012:30) jsme připravili následující program:

 

  Oborové didaktiky p(o) velké přestávce – několik poznámek úvodem
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

  STEM – nová oborová didaktika na obzoru nebo výzva pro užší spolupráci?
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

  Směřování současné didaktiky (nejen) biologie aneb hledání cesty ke komplexnímu pojetí vědní disciplíny
RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

  Didaktika cizích jazyků: nové výzvy pro výzkum i praxi
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. a doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

 

Podrobný program konference je k dispozici zde.

 

 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.