Učitelská profese
na cestě do neznáma

Tomáš Janík hovoří na konferenci Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu II pořádané 14. listopadu 2016 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v prostorách Poslanecké sněmovny PČR.

Referát připomíná scénáře budoucího vývoje školství zpracované v rámci programu Schooling for Tomorrow zpracovaného v OECD Centrem pro výzkum a inovaci ve vzdělávání (CERI) na přelomu tisíciletí a hledá projevy oslabování a posilování školy jako instituce v současné společnosti.

Videozáznam převzat z kanálu konference na YouTube

Janík, T. (2016, listopad). Učitelská profese na cestě do neznáma. Příspěvek prezentovaný na konferenci Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu II, Praha.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.