Čím je, může být a mělo by být vzdělávání

Zdeněk Helus hovoří na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy pořádané 24. června 2009 na PdF MU.

Tento text je textem souznění. Aniž jsem věděl, o čem bude hovořit prof. Maňák, koncipoval jsem svůj příspěvek v nápadně podobném duchu. V duchu naléhavosti nespoléhat, že civilizační problémy a otřesy, které se ohlašují stále zřetelněji, nezasáhnou do samého jádra našeho pojetí vzdělávání podstatně novými výzvami a úkoly. V duchu naléhavosti zamýšlet se nad otázkou, zda se pojetí vzdělávání nedostává do bodu obratu, který si nás bude nárokovat.

Helus, Z. (2009, červen). Čím je, může být a mělo by být vzdělávání. Příspěvek prezentovaný na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy, Brno.

Přednáška byla publikována jako: Helus, Z. (2009). Čím je, může být a mělo by být vzdělávání. In Janík, T., Švec, V. a kol., K perspektivám školního vzdělávání (s. 29–34). Brno: Paido.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.