Oborové didaktiky: vývoj — stav — perspektivy

Konference pořádaná Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity

konaná dne 19. června 2015 od 10:00 do 14:30.

 

Cíle konference

Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných disciplín, které mohou (perspektivně) naplňovat zmíněné úlohy. Dokladem jejich vzestupu je kromě jiného monografie Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy, která vyšla v nakladatelství Masarykovy univerzity. K vybraným problémům oborových didaktik se ve svých referátech vyjádřili editoři, autoři i recenzenti této knihy.

 

Program konference

10:00 – 10:15 Zahájení konference
Projevy zástupců Akreditační komise a Pedagogické fakulty MU
10:15 – 10:45 Oborové didaktiky – vývoj, stav, perspektivy, aneb více než příběh jedné knihy
Iva Stuchlíková a Tomáš Janík
10:45 – 11:00 Monografie o oborových didaktikách: pohled recenzenta
Jiří Mareš
11:00 – 11:15 Monografie o oborových didaktikách: pohled recenzenta
Viliam Kratochvíl
  Přestávka v jednání
11:30 – 11:45 Didaktika informatiky na startu
Jiří Vaníček
11:45 – 12:00 Didaktika fyziky včera, dnes a zítra
Leoš Dvořák, Vojtěch Žák a Martina Kekule
12:00 – 12:15 Didaktika biologie v rekonstrukci
Miroslav Papáček
12:15 – 12:30 Vybrané teoreticko-metodologické otázky didaktiky geografie
Dana Řezníčková
  Přestávka v jednání
13:00 – 13:15 Didaktika dějepisu: mezi socializací jedince a jeho individuální výchovou
Zdeněk Beneš a Blažena Gracová
13:15 – 13:45 Současnost didaktiky českého jazyka
Martina Šmejkalová a Stanislav Štěpáník
13:45 – 14:00 Didaktika cizích jazyků
Michaela Píšová a Klára Kostková
14:00 – 14:30 Závěrečná diskuse

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.