Kariérní systém
nebo systém podpory profesního rozvoje učitelů?

Tomáš Janík hovoří na konferenci Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu pořádané 19. listopadu 2015 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v prostorách Poslanecké sněmovny PČR.

Referát vychází z přesvědčení, že problémy učitelské profese a přípravy na ni je třeba řešit v rámci celého profesionalizačního kontinua, které zahrnuje etapy (1) získávání perspektivních uchazečů o profesi, (2) přípravného vzdělávání, (3) uvádění do profese, (4) celoživotního profesního učení a rozvoje. Referát se zaměřuje na roli standardů a kariérních systémů v širším rámci podpory profesního rozvoje učitelů. Má být příspěvkem do diskuse, která je na dané téma vedena v České republice.

Videozáznam převzat z kanálu konference na YouTube

Janík, T. (2015, listopad). Kariérní systém ano... ale jako součást širšího rámce podpory profesního rozvoje učitelů. Příspěvek prezentovaný na konferenci Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu, Praha.

Přednáška staví na myšlenkách publikovaných ve studii: Janík, T., Píšová, M., & Spilková, V. (2014). Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení. Orbis scholae, 8(3), 133–158. (plný text v pdf)

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.