Profesionalismus v učitelství

Michaela Píšová hovoří na konferenci Interdisciplinárním semináři k profesím pořádaném 21. listopadu 2017 na PdF MU.

Referát se věnuje pojmům profese a profesionalizace ve specifickém případě učitelství.

Píšová, M. (2017, listopad). Profesionalismus v učitelství. Příspěvek prezentovaný na Interdisciplinárním semináři k profesím, Brno.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

17. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát T. Janíka na téma Kurikulum a nové řízení.

16. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát M. Píšové na téma Profesionalismus v učitelství.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.