Programové texty

Rusek, M., Slavík, J., & Najvar, P. (2016). Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis scholae10(2), 71–91. (dostupné na webu časopisu Orbis scholae)

Slavík, J., Lukavský, J., Najvar, P., & Janík, T. (2015). Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe. Pedagogika, 65(1), 533. (dostupné na webu časopisu Pedagogika)

Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J., & Tupý, J. (2014). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace, 24(5), 721–752. (dostupné na webu časopisu Pedagogická orientace)

Janík, T. (2014). Rozvíjející hospitace aneb o poznávání a sdílení v učitelské profesi. In B. Bastl & M. Lávička (Eds.), Setkání učitelů matematiky 2014 (s. 11–20). Plzeň: Vydavatelský servis. (plný text v pdf)

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663. (dostupné na webu časopisu Pedagogická orientace)

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P. & Píšová, M. (2012). Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. Pedagogická orientace, 22(3), 367–386. (dostupné na webu časopisu Pedagogická orientace)

Minaříková, E. & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204. (dostupné na webu časopisu Pedagogická orientace)

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace, 21(4), 375–415. (dostupné na webu časopisu Pedagogická orientace)

Janík, T., & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1(1), 5–32. (dostupné na webu časopisu Scientia in educatione)

Píšová, M. (2010). Učitel - expert: Přehled výzkumných trendů a jejich výsledků. Pedagogika, 60(3/4), 47–58. (dostupné na webu časopisu Pedagogika)

Slavík, J., & Janík, T. (2006). Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika, 56(2), 168–177. (dostupné na webu časopisu Pedagogika)

Slavík, J., & Janík, T. (2005). Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 55(4), 336–354. (dostupné na webu časopisu Pedagogika)


 

Čtenářova pozoru hodná je i diskuse k pojetí oborových didaktik na stránkách časopisu Pedagogika v roce 2003

 

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

17. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát T. Janíka na téma Kurikulum a nové řízení.

16. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát M. Píšové na téma Profesionalismus v učitelství.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.