Programové texty

Rusek, M., Slavík, J., & Najvar, P. (2016). Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis scholae10(2), 71–91. (dostupné na webu časopisu Orbis scholae)

Slavík, J., Lukavský, J., Najvar, P., & Janík, T. (2015). Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe. Pedagogika, 65(1), 533. (dostupné na webu časopisu Pedagogika)

Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J., & Tupý, J. (2014). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace, 24(5), 721–752. (dostupné na webu časopisu Pedagogická orientace)

Janík, T. (2014). Rozvíjející hospitace aneb o poznávání a sdílení v učitelské profesi. In B. Bastl & M. Lávička (Eds.), Setkání učitelů matematiky 2014 (s. 11–20). Plzeň: Vydavatelský servis. (plný text v pdf)

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663. (dostupné na webu časopisu Pedagogická orientace)

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P. & Píšová, M. (2012). Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. Pedagogická orientace, 22(3), 367–386. (dostupné na webu časopisu Pedagogická orientace)

Minaříková, E. & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204. (dostupné na webu časopisu Pedagogická orientace)

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace, 21(4), 375–415. (dostupné na webu časopisu Pedagogická orientace)

Janík, T., & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1(1), 5–32. (dostupné na webu časopisu Scientia in educatione)

Píšová, M. (2010). Učitel - expert: Přehled výzkumných trendů a jejich výsledků. Pedagogika, 60(3/4), 47–58. (dostupné na webu časopisu Pedagogika)

Slavík, J., & Janík, T. (2006). Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika, 56(2), 168–177. (dostupné na webu časopisu Pedagogika)

Slavík, J., & Janík, T. (2005). Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 55(4), 336–354. (dostupné na webu časopisu Pedagogika)


 

Čtenářova pozoru hodná je i diskuse k pojetí oborových didaktik na stránkách časopisu Pedagogika v roce 2003

 

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.