Slovo úvodem

 

V souvislosti s tvorbou Kariérního systému – bez ohledu na to, jakými turbulencemi prochází – vzniká od roku 2014 také ucelený systém podpory profesního rozvoje učitelů, který zahrnuje následující oblasti: (a) získávání kvalitních zájemců o studium učitelství, (b) přípravné učitelské vzdělávání, (c) uvádění do učitelské profese, (d) další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů.

Ve spolupráci Konsorcia fakult připravujících učitele s dalšími aktéry jsou analyzovány problémy spojené s uvedenými oblastmi, vyhodnocují se přístupy uplatňované u nás i v zahraniční, navrhují a ověřují se řešení pro Českou republiku, popř. pro jednotlivé fakulty či instituce vzdělávající učitele 

Ve stávající etapě rozpracování dokumentu dokumentuje tato sekce DiViWebu průběh dosavadní (spolu)práce – v zájmu transparentnosti tak slouží jako platforma ke sdílení a diskusi zvažovaných řešení, k níž jsou zváni všichni zájemci o problematiku.

K jeho rozpracovávání se připojují zájemci z fakult připravujících učitele i z praxe  sdružení do neformálního Konsorcia.

 

Kam dále?

Standard učitele

Etapy profesionalizačního kontinua

 

 

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.