Slovo úvodem

 

V souvislosti s tvorbou Kariérního systému – bez ohledu na to, jakými turbulencemi prochází – vzniká od roku 2014 také ucelený systém podpory profesního rozvoje učitelů, který zahrnuje následující oblasti: (a) získávání kvalitních zájemců o studium učitelství, (b) přípravné učitelské vzdělávání, (c) uvádění do učitelské profese, (d) další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů.

Ve spolupráci Konsorcia fakult připravujících učitele s dalšími aktéry jsou analyzovány problémy spojené s uvedenými oblastmi, vyhodnocují se přístupy uplatňované u nás i v zahraniční, navrhují a ověřují se řešení pro Českou republiku, popř. pro jednotlivé fakulty či instituce vzdělávající učitele 

Ve stávající etapě rozpracování dokumentu dokumentuje tato sekce DiViWebu průběh dosavadní (spolu)práce – v zájmu transparentnosti tak slouží jako platforma ke sdílení a diskusi zvažovaných řešení, k níž jsou zváni všichni zájemci o problematiku.

K jeho rozpracovávání se připojují zájemci z fakult připravujících učitele i z praxe  sdružení do neformálního Konsorcia.

 

Kam dále?

Standard učitele

Etapy profesionalizačního kontinua

 

 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.