Etapa A: získávání zájemců o učitelství

 

V čem je problém?

 • Negativní (mediální) obraz školy a učitelské profese odrazuje (kvalitní) uchazeče o ni.
 • Testy studijních předpokladů mnohdy míjejí to, co je pro učitelskou profesi podstatné (motivace, komunikační dovednosti, emoční stabilita...).

 

Jaká se nabízejí řešení?

 • Vyvažování negativního (mediálního) obrazu školy a učitelské profese obrazem realistickým.
 • Vytvoření informačního prostředí obsahujícího informace o učitelské profesi vč. „nových“ nároků.
 • Posílení významu diagnostiky profesních předpokladů (vč. motivace) v přijímacím řízení.

 

Odkud lze čerpat inspirace?

 • Rakouský portál poradenský portál pro zájemce o studium http://studieninteressierte.cct-austria.at/ zahrnuje informace o studiu i o učitelské profesi (včetně např. platových podmínek), zajímavosti a reportáže ze života studentů a učitelů a nabízí možnost sebediagnostiky osobních předpokladů pro učitelství. 
 • Teacher Selection Project (http://www.teacherselect.org/) se pokouší o přípravu nového typu testu pro diagnostiku předpokladů pro učitelskou profesi. Zaměřuji se na diagnostiku non-kognitivních předpokladů (motivace, osobnost, odolnost, komunikační dovednosti) skrze tzv. Situational Judgement Tests, ve kterých jsou uchazečům předloženy modelové situace spojené s profesí spolu s několika možnostmi řešení. 
 • Doporučení pro výběr uchazečů o studium učitelství v Austrálii byla nově (2015) odsouhlasena na národní úrovni – školy připravující učitele mají ověřovat nejen kognitivní, ale i non-kognitivní předpoklady pro výkon profese (http://www.aitsl.edu.au/initial-teacher-education/ite-reform/selection). 
 • Univerzita v Passau nabízí novým studentům učitelství možnost jednodenního „testu“ předpokladů, který zahrnuje jak písemná, tak praktická cvičení. Po jeho skončení obdrží studenti zpětnou vazbu týkající se jejich silných stránek a prostoru pro další rozvoj spolu s konkrétními tipy a doporučeními ohledně plánování studia (http://www.phil.uni-passau.de/schulpaedagogik/forschungprofilelemente/parcours/).

 

Odkazy

 • Klassen, R., Durksen, T., Rowett, E., & Patterson, F. (2014). Applicant reactions to a situational judgment test used for selection into initial teacher training. International Journal of Educational Psychology, 3(2), 104-124. Dostupné z webových stránek časopisu 
 • Nieskens, B., Mayr, J., & Meyerdierks, I. (2011). CCT – Career Counselling for Teachers: Evaluierung eines Online-Beratungsangebots für Studieninteressierte. Lehrerbildung auf dem Prüfstand, 4(1), 8–32.
 • Bieri Buschor, C., Moser, P., Périsset, N., & Schuler, P. (2011). Der Check am Eingang – Das Assessment Centre der Pädagogischen Hochschule Zürich zur Aufnahme der Studierenden und seine prognostische Validität. Lehrerbildung auf dem Prüfstand, 4(1), 33–46.
 • Wirth, R., & Seibert, N. (2011). PArcours – ein eignungsdiagnostisches Verfahren für Lehramtsstudierende der Universität Passau. Lehrerbildung auf dem Prüfstand, 4(1), 47–62.
 • Eder, F., & Hörl, G. (2011). Studienberatungstests für Lehramtsstudierende der Universität Salzburg. Lehrerbildung auf dem Prüfstand, 4(1), 63–87.       
 • Nolle, T., & Döring-Seipel, E. (2011). BASIS: Ein Kompaktseminar zu psychosozialen Kompetenzen für den Lehrerberuf. Lehrerbildung auf dem Prüfstand, 4(1), 88–106.
 • Reintjes, C., Rotter, C. & Stebner, F. (2011). Zum Einfluss von Steuerungsmaßnahmen auf die Studierendenpopulation im Lehramt. Erste Befunde aus dem Forschungsprojekt BASL. Lehrerbildung auf dem Prüfstand, 4(1), 107–123

 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.