Didaktika jako „design science“:
Výzvy spojené s tvorbou učebních prostředí

 

Konferenci pořádá brněnská pobočka České pedagogické společnosti
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2023 od 10.00 do 16.00 
v prostorách Pedagogické fakulty MU (suterén budovy Poříčí 7/9).

 

Cíle konference

Konference je připravována s cílem ukázat, že tvorba učebního prostředí je odborným problémem, který spadá do oblasti didaktiky a který neradno podcenit. Konference nabídne prostor pro prezentaci, sdílení a (z)hodnocení teoretických modelů, empirických poznatků i praktických zkušeností s tvorbou učebních prostřední nejrůznějšího druhu. Zkrátka všeho, co člověku přijde na mysl, když se řekne: Didaktika jako „design science“.

 

Program konference

  (RUV, Poříčí 7/9)
10:00

Zahájení
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. 

10:05 Úvodní slovo k tématu konference
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. 

  Plenární přednášky
10:15 Transformační obrat – klíč ke vzdělávací kvalitě učebního prostředí
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (PdF ZČU, Plzeň)

10:45 Napětí mezi teorií a praxí při zkoumání výuky primární matematiky
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. (PdF JU, České Budějovice) 

11:20 Model didaktické rekonstrukce ve výuce přírodopisu a biologie pohledem výzkumníka a učitele z praxe
RNDr. Martin Jáč, Ph.D. (PdF UP, Olomouc) 

11:40 Responzivní výuka s důrazem na sebepozorování: Propojení didaktiky, design science a vytváření prostředí ve výuce
Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (PdF MU, Brno) 

  Přestávka s občerstvením (12:00-13:00)

  Konferenční příspěvky
13:00 Ikonický text jako zdroj didakticky podnětného prostředí
Veronika Rodová, Anna Tomková 

13:10 Psychodidaktická problematika v reflexi výuky studentů ZČU v Plzni
Alena Nohavová, Vladimíra Lovasová, Martina Komzáková, Pavla Soukupová 

13:20 Trénink sebepoznání a profesního seberozvoje
Yevhenii Klopota

13:30 Přetížené kurikulum nebo problém s kvalitou výuky? Příklad němčiny na základních školách
Miroslav Janík, Hana Andrášová 

13:40 Reflexe oborového kurikula a tvorba učebnice jako společná starost různých skupin aktérů – případ fyziky
Vojtěch Žák

  Přestávka (13:50-14:10)

14:10 Jak vylepšit učební prostředí aneb kritická místa vzniklá nevhodným využitím metody IRF a návrhy jejich řešení na příkladu ze zeměpisu
Václav Stacke, Markéta Kuberská 

14:20 Atlas didaktiky geografie jako nástroj pro rozvoj dovedností budoucích učitelů a učitelek geografie
Michaela Spurná, Eduard Hofmann, Petr Knecht 

14:30 Školní zahrada jako učební prostředí
Iva Frýzová 

14:40 Analýza tématu sinice a řasy v pracovních sešitech a učebnicích pro výuku přírodopisu
Libuše Vodová, Blažena Brabcová

14:50 Možnosti využití AI chatů pro základní výpočty z fyziky a chemie
Jana Horská, Lubomír Prokeš

  Zakončení konference a doznívání (14:40 – 15:40)

 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.