Profesionalizační kontinuum

 

V našich odborných snahách vycházíme z přesvědčení, že problémy učitelské profese a přípravy je třeba řešit systémově ve vztahu k vzájemně se podmiňujícím etapám stávání se a bytí učitelem. Tuto myšlenku zachycuje níže prezentované schéma, v němž jsou rozlišeny čtyři etapy: (1) získávání zájemců o učitelství, (2) přípravné učitelské vzdělávání, (3) uvádění do profese, (4) další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů. Schéma profesionalizačního kontinua je současně organizačním principem pro prezentaci informací na těchto webových stránkách.

 

profesionalizační kontinuum

A

B

C

D

 

17. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát T. Janíka na téma Kurikulum a nové řízení.

16. 8. 2018

Byl zveřejněn videoreferát M. Píšové na téma Profesionalismus v učitelství.

20. 5. 2018

Byl zveřejněn program 7 oborovědidaktické konference.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.