Newsletter DiViva

Počínaje lednem 2015 je vydáván Newsletter Didactica viva. Newsletter je v čtvrtletním intervalu zasílán na e-mailové adresy příznivců didaktiky a učitelského vzdělávání.

Přestože iniciativa za oživení didaktiky má být progresivní, je jí vlastní spíše konzervativní postoj. Svým příklonem k obsahově zaměřenému přístupu, snahou o znovuobjevení významu faktického vědění, svojí pro-školní orientací a tahem ve prospěch učitelského profesionalismu chce nabízet protiváhu vůči opačně orientovanému trendu, který v současnosti představuje produkce typu eduout.

Didactica viva si mj. klade za cíl spravovat publikační platformu, na níž by se tříbila obecně pedagogická, (oborově) didaktická, kurikulární i pedeutologická argumentace vůči rychlým a zjednodušujícím sloganům typu: Školy neučí, co sháníme… Učit není třeba, stačí s dětmi být… V nejhorším půjde na pajdák… Newsletter přináší mj. odkazy na texty, které na citovaná zjednodušení reagují trpělivým vysvětlováním.

Newsletter sleduje aktuální dění nejen ve vzdělávací politice a přináší odkazy na podnětné příspěvky (studie, analýzy, bilance, rozvahy, komentáře) z oblasti didaktiky, kurikula a učitelského vzdělávání a také informace o dění v profesním společenství učitelů, oborových didaktiků, pracovníků ve výzkumu vzdělávání.


Doposud byla distribuována tato čísla:

Newsletter Didactica viva 3/2018

Newsletter Didactica viva 2/2018

Newsletter Didactica viva 1/2018

Newsletter Didactica viva 4/2017

Newsletter Didactica viva 3/2017

Newsletter Didactica viva 2/2017

Newsletter Didactica viva 1/2017

Newsletter Didactica viva 4/2016

Newsletter Didactica viva 3/2016

Newsletter Didactica viva 2/2016

Newsletter Didactica viva 1/2016

Newsletter Didactica viva 4/2015

Newsletter Didactica viva 3/2015

Newsletter Didactica viva 2/2015

Newsletter Didactica viva 1/2015

 

Chcete-li být zařazeni mezi adresáty Newsletteru Didactica viva, vyplňte prosíme tento formulář.

Jméno a příjmení:*
Slovo o Vás:
E-mail:*
Dovětek:
Prosím opište kód z obrázku:

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.